Część wyborców nie wiedziała gdzie mają głosować

W dniu wyborów 25 maja 2014 roku część wyborców nie wiedziała gdzie mają głosować.

Przyjęte w tym roku Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ich granice oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych, podział miasta na 7 osiedli i podziału wsi na sołectwa to konsekwencja nowego podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze – Uchwała Rady Miejskiej z 29.10.2012r.  Zabrakło szerokiej akcji informacyjnej o zmianach granic obwodów i siedzib niektórych Komisji wyborczych.

Rozmieszczenie kilku obwieszczeń w mieście i na wsi to stanowczo za mało. W dniu wyborów część wyborców przychodziła do „starych „lokali, nie udało się uniknąć zamieszania, marnowano czas. Wyborcy wędrowali od jednego lokalu wyborczego do drugiego, część z nich zrezygnowała. Padały pytania do członków Komisji dlaczego dzielono ulice na części? Dlaczego mieszkańcy ul Górnej 1 muszą głosować w Szkole Podstawowej Nr 1 a obok ich bloku jest lokal wyborczy w Gimnazjum?. Dlaczego mieszkaniec Konikowa zamiast głosować w Gołdapi musi jechać do Kozak. Podobnych pytań było więcej, wyborcy nie rozumieją granic obwodów. Członkowie Komisji stali się w mniemaniu wyborców sprawcami tego zamieszania.

Zbliżają się wybory samorządowe, zwracamy się do radnych Miejskich o akcję informacyjną mającą na celu unikanie takiego wyborczego zamieszania. Potrzebna jest informacja a w niej omówienie granic obwodów i ich siedzib.

Od kilku lat wnioskujemy o 2,3 gabloty informacyjne – one spełnią swoją rolę.

Zarząd SLD w Gołdapi

Dodaj komentarz