Stanowisko w sprawie wypowiedzi radnej Grażyny Sendy

Stanowisko Zarządu Gołdapskiego SLD wobec wypowiedzi radnej
Grażyny Sendy wygłoszonej na obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego
w dniu 30 maja 2014 r.

Tekst przedstawiony przez Panią Sendę na sesji Rady Powiatu jest według naszej oceny mocno kontrowersyjny. Nie będziemy polemizować z przedstawionym opisem wydarzeń. Wydarzenia historyczne pozostawiamy historykom, niech oni to oceniają. Można odnieść wrażenie, że wypowiedź Pani Sendy to dalszy ciąg wstrząsu po przegranych wyborach w dniu 25 maja 2014 r. Jak bardzo można nienawidzieć wrogów rzeczywistych i urojonych zapominając o szacunku dla własnego państwa, czy własnej osoby, tego nie możemy zrozumieć.

Proponujemy autorce tekstu, aby zaprzestała rozdrapywania ran historycznych. Więcej ciepła na przyszłość i codziennego uśmiechu. Pani jako radna powiatowa więcej czasu powinna poświęcać swoim wyborcom. Naprawdę jest co zrobić dla społeczeństwa. Trzeba rozmawiać z ludźmi o ich życiu, kłopotach i przyszłości. Może wtedy będzie Pani osobą, która złamie lansowany przez PIS schemat MY – ONI służący podkreśleniu własnej tożsamości politycznej przy jednoczesnym niszczeniu przeciwników. Oby Pani taki kierunek działalności przyjęła dla własnej satysfakcji też. Zorganizowanie Koncertu Patriotycznego – jesteśmy za, rozdrapywanie ran historycznych – jesteśmy przeciw.

W imieniu Zarządu SLD w Gołdapi
Ewa Jankowska, Czesław Rawinis

Gołdap, dnia 09.06.2014 r.

Dodaj komentarz