O NAS

Witam Państwa!

Pragnę poinformować, że jednym z głównych powodów uruchomienia strony internetowej powiatowego  Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest chęć nawiązania jeszcze bliższych kontaktów ze społeczeństwem, poprzez informowanie go o bieżącej działalności partii, jak również udzielanie, w miarę kompetencji i możliwości, odpowiedzi na nurtujące pytania. Będzie to również miejsce do Waszej krytyki naszych działań, przed którą absolutnie  nie uciekamy.

W Polsce Sojusz Lewicy Demokratycznej powstał w 1999 r. W tym samym roku w Gołdapi zawiązało się podstawowe ogniwo partii – powiatowe koło SLD.

Nadrzędną wartością SLD jest godność człowieka, sprawiedliwość społeczna oraz solidarność ludzi pracy. Za swą powinność uważamy umacnianie niepodległości, obronę jej suwerenności
i porządku prawnego. SLD opowiada się za wolnością sumienia i wyznania, tolerancją światopoglądową i świeckością państwa, równym statusem kobiet i mężczyzn oraz poszanowaniem odrębności etnicznych, narodowościowych, kulturowych i orientacji seksualnych. Podstawą prawną działalności Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest STATUT.

Wybory do władz partii odbywają się w sposób demokratyczny. Przewodniczący Rady Powiatowej wybierany jest przez ogół członków co 4 lata. Pierwszym Przewodniczącym Rady Powiatowej SLD w Gołdapi był nieżyjący już nauczyciel gołdapskiego LO Zbigniew Kaniewski. Obecnie funkcję tą pełni Ewa Jankowska, która jest też członkiem władz krajowych SLD. Podstawowym ogniwem gołdapskiej organizacji są koła działające w mieście, w Baniach Mazurskich oraz w Dubeninkach. Członkowie tych kół wywodzą się z różnych środowisk i stanowią przekrój całego  naszego społeczeństwa.

Naszą siedzibą jest biuro Posła na Sejm, prof. Tadeusza Iwińskiego, zlokalizowane przy ul. Pl. Zwycięstwa 7/1, które czynne jest w poniedziałki i czwartki, w godzinach  9.00-12.00.

Staramy się brać czynny udział w życiu naszego miasta, powiatu i kraju. W wyborach samorządowych i parlamentarnych wystawialiśmy własnych kandydatów na radnych i posłów. Nasi radni pełnią dyżury w biurze SLD w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 16.00-18.00.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania naszego biura w sprawach życia codziennego, jak również politycznego. Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem SLD, a jeśli kogoś przekonują nasze poglądy to zapraszamy w szeregi tej partii. Przy czym, chcemy podkreślić, że człowiek Lewicy to nie tylko członek partii, to również jej sympatyk. Tacy ludzie są z nami i ich zdanie jest dla nas bardzo ważne. Współpracujemy również ze związkami i organizacjami działającymi w mieście, z którymi często realizujemy wspólne zadania.  Na swojej stronie chcemy na bieżąco informować Państwa o działalności SLD w kraju, województwie oraz w naszym powiecie.

Zaglądajcie do nas.

Czesław Rawinis