Archiwum z miesiąca Marzec 2011

Tezy 1 Maja

1. Naszym celem jest budowa Europy Socjalnej, Europy równych szans, eliminacja wszelkich form dyskryminacji. 2. Nie można dopuścić do ponownego wzrostu bezrobocia. Utrzymanie oraz tworzenie nowych miejsc pracy – to powinien być priorytet dla wszystkich rządów. W Polsce są wciąż powiaty gdzie co trzeci mieszkaniec pozbawiony jest pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego 2011 r. wyniosła 2 150 200 osób (w tym 1 097 900 kobiet). Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu lutego 2011 r. stanowili 13,2% ludności aktywnej zawodowo. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (21,5%), zachodniopomorskim (18,6%), kujawsko-pomorskim (17,7%) oraz lubuskim i podkarpackim (po 16,7%). Nadal utrzymują się niekorzystne cechy w strukturze bezrobocia, tj. new balance france wysoki odsetek ludzi młodych oraz długotrwałe pozostawanie bez pracy. Bez prawa do zasiłku pozostaje 1 789 100 osób tj. 83,2 % ogółu bezrobotnych. 3. Liberałowie i konserwatyści inwestują w rynki finansowe, banki, lewica chce inwestować w miejsca pracy. 4. Podnieść należy płacę minimalną do 50 proc. przeciętnej pensji według standardów Unii Europejskiej. 5. Zadaniem koniecznym jest utrzymanie siły nabywczej pensji i emerytur, która dziś spada w związku z rosnącymi cenami żywności i paliw, rosnącą inflacją oraz podniesionym przez rząd podatkiem VAT. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2011 r. cena wytypowanego koszyka podstawowych artykułów żywnościowych wzrosła o 13 proc. Inflacja w marcu w ujęciu rocznym wyniosła aż 4,3%. ugg pas cher 6. Trzeba dążyć do poprawienia wysokości przeciętnej emerytury w Polsce w stosunku do przeciętnej emerytury w UE. Ok. 15 proc. rodzin emerytów i rencistów w Polsce żyje na granicy minimum egzystencji. Jesień życia powinna być spokojnym i dostatnim etapem, swoistą nagrodą za lata ciężkiej pracy. Tymczasem tak nie jest. Dzisiejszy system emerytalny również nie daje gwarancji ku temu, aby przyszli emeryci otrzymywali wyższe świadczenia. Należy zapewnić seniorom dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. 7. Trzeba zniwelować różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn wykonujących taką samą pracę. 5 marca w całej Europie obchodzony był Dzień Równości Wynagrodzeń. botte ugg pas cher Datę wybrano nieprzypadkowo – tego dnia zarobki kobiet za ubiegły rok zrównały się z pensją mężczyzn. Bruksela wyliczyła, że kobiety zarabiają średnio o 17,5 proc. mniej niż mężczyźni, choć sytuacja różni się w zależności od kraju – w Polsce ta różnica wynosi 9,8 proc. 8. Postępuje presja uwalniania państwo z odpowiedzialności za te sfery, za które do tej pory w całości odpowiadało. Ten proces następuje, w kulturze, edukacji, służbie zdrowia, dokonano tego również w sferze zabezpieczenia emerytalnego. Komercjalizacja tych dziedzin prowadzi do ograniczania siły nabywczej świadczeń społecznych, podnoszenia kosztów ochrony zdrowia, ignorowania podstawowych potrzeb ludzi. 9. Mimo ograniczania roli państwa w kolejnych sferach, rząd i tak nadal zadłuża kraj. W pierwszym kwartale 2011 roku deficyt budżetowy wyniósł 17,32 mld zł. To aż 43 proc. planu całorocznego. Dług publiczny naszego kraju na koniec 2011 r. zwiększy się do ok. 800 mld zł. 10. Liberałowie powtarzają wciąż o konieczności zaciskania pasa. Krzyczą o konieczności redukcji wydatków na zabezpieczenie społeczne, chociaż te w Polsce należą do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Mówią restrukturyzacja, a mają na myśli redukcję zatrudnienia. Domagają się zamrażania płac, liberalizacji kodeksu pracy, uelastyczniania czasu pracy, podniesienia wieku emerytalnego. To wszystko wywołuje niepewność jutra, niepewność dla naszych dzieci, to oznacza jedno – lekceważenie praw pracowniczych. 11. Co się stanie z naszymi emeryturami, kto o nie zadba jeśli nie państwo, nie zrobią tego na pewno Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które zamiast pomnażać przejadają, nasze oszczędności. Reforma systemu emerytalnego wprowadzona z taką euforią przez rząd Jerzego Buzka nie sprawdza się, przyszli emeryci mogą być skazani na jeszcze niższe emerytury niż obecnie. 12. Pogłębiają się dysproporcje płacowe, biedni ubożeją, bogaci stają się jeszcze bardziej zamożni, nam każą pracować za mniej, bo musimy być wyrozumiali, oszczędni, a sami gdy dotknie ich kryzys wyciągają ręce po pomoc państwa, tylko po to, aby potem wypłacać sobie roczne odprawy i premie rzędu kilkuset tysięcy złotych. 13. Trzeba odwrócić niespójny i niewłaściwy rozwój gospodarczy, doprowadzić do większego i bardziej sprawiedliwego podziału dóbr, lepszego wykorzystywania osiągnięć światowej medycyny, dostępu na równych prawach do edukacji, nowoczesnych technologii. 14. Celem każdego państwa powinno być ograniczanie biedy, dbanie o sprawiedliwy podział, równy dostęp do ochrony zdrowia, edukacji i dóbr kultury. Państwo nie może wspierać nikogo kosztem marginalizacji słabszych, bo robiąc prezenty bogatszym pozbawia się narzędzi do pomocy biedniejszym, a potem wskazuje, że nie ma środków by wywiązywać się ze swych podstawowych obowiązków. 15. Bieda w Polsce jest najczęściej dziedziczona. Dzieci z rodzin ubogich już na starcie są karane za swoje pochodzenie, polityka równych szans powinna być priorytetowa. Konieczne jest zapewnieniu dostępu do wysokiego poziomu edukacji, systemu stypendiów, powszechnego dostępu do przedszkoli i żłobków. 16. nike requin Dziś państwo zapominało o ubogich. Najbardziej powszechna pomoc w postaci ulgi podatkowej nie dociera do potrzebujących, bo ci – nie posiadając odpowiednich dochodów – nie mają z czego odpisać ulg. 17. Pogłębiające się różnice materialne to dziś wielki problem społeczny. Eliminacja tego zjawiska to jest zadanie państwa, które ma ku temu olbrzymie możliwości, jednak kiedy władzę sprawują konserwatyści lub liberałowie trudna liczyć, aby byli oni zdolni uruchomić aktywność państwa w tej sferze. 18. Każdy człowiek w każdym wieku powinien czuć swoją godność i wartość, nie można dopuścić do eliminacji człowieka ze społecznej przydatności. Brońmy ludzkiej godności, trzeba dbać o równomierny rozwój kraju, tak by z jego efektów korzystali wszyscy obywateli, a nie tylko ci, którzy posiadają w swoich rękach odpowiednio wysokie środki finansowe. 19. Prawicowi egoiści, nastawieni są tylko i wyłącznie na uzyskiwanie zysku, powiększanie własnego majątku, nie liczą się z człowiekiem uprzedmiotawiają człowieka. 20. Egoizm ekonomiczny, polityka zysku za wszelką cenę są zabójcze dla całego świata, niszczą strukturę społeczeństwa, zaufanie do instytucji publicznych, do pracodawców.

Jaka jest możliwość dojazdu PKS-em z Gołdapi do Bań Mazurskich, Żytkiejm po godzinie 19.00?

W dniu 23 marca 2011 r. zwróciliśmy się do Zarządu PKS Suwałki z prośbą o rozważenie przywrócenia kursów autobusów po godzinie 19.00 w kierunku Bań Mazurskich i Żytkiejm. new balance pas cher Jest to rezultat wniosków mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży uczącej się np. w Olecku, Ełku, Białymstoku oraz w innych dalszych miastach, którzy po dotarciu do Gołdapi ok. godziny 19.00 nie mają żadnej możliwości dostania się do swoich domów. Zaproponowaliśmy, by na okres próby autobusy kursowały w piątki, soboty i niedziele. nike flyknit nike dynamo Petycję podpisało ok. 100 osób zainteresowanych tym problemem. Zwróciliśmy się też o poparcie naszej prośby do władz powiatowych, miejskich i gminnych z Dubeninek i Bań Mazurskich. Poparcie uzyskaliśmy. Niestety, w dniu 14 kwietnia br. otrzymaliśmy z PKS Suwałki odpowiedź negatywną. nike air max 2016 chaussures timberland W tejże odpowiedzi Zarząd PKS powoływał się na ekonomię i wskazywał, że w chwili obecnej kursy o które walczymy są nierentowne i przynosiłyby ich przedsiębiorstwu straty. Jednakże w tunelu pojawiło się światełko. nike air jordan soldes new balance france W dalszej części pisma bowiem, mimo negatywnej odpowiedzi, Zarząd zaproponował zorganizowanie spotkania w tej sprawie z samorządowcami powiatu i wszystkich gmin. nike air max 2017 pas cher Na spotkaniu tym – zapewniamy – obecny będzie także przedstawiciel SLD, organizacji która od lat dąży do znalezienia jakiejkolwiek szansy na pozytywne dla zainteresowanych rozwiązanie tego tematu.

Obietnice mają wartość tylko dla tych, którzy w nie wierzą

„Obietnice mają wartość tylko dla tych, którzy w nie wierzą” – coraz częściej przypomina mi się to plastyczne perskie przysłowie. Tym razem w kontekście relacji Polski z Unią Europejską. Ponad trzy lata temu podpisany został Traktat Lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009r.Wraz z nim Karta Praw Podstawowych UE -dokument o tej samej randze prawnej, zawierający m.in. chaussures adidas kluczowe zapisy o charakterze społeczno-ekonomicznym. Niestety Polska dotąd -z niezrozumiałych powodów- do Karty nie przystąpiła. nike air force 1 Jeszcze w końcu grudnia 2007r.zwróciłem się do Premiera Donalda Tuska z zapytaniem poselskim o to, kiedy rząd wycofa dziwaczne zastrzeżenia w omawianej materii. W pokrętnej odpowiedzi, udzielonej w lutym 2008r.,Sekretarz Stanu w MSZ Jan Borkowski stwierdził, że: „Decyzja o wycofaniu przez Polskę zastrzeżeń do Karty Praw Podstawowych mogłaby być ewentualnie podjęta w przyszłości na podstawie kompleksowej analizy orzecznictwa, praktyki oraz kierunków interpretacji”. cheap bns gold Od tego czasu pojawiły się liczne nowe okoliczności. Przede wszystkim Polska-po wahaniach poprzedniego Prezydenta-ratyfikowała Traktat Lizboński. Rozpoczynające się za 70 dni nasze przewodnictwo w Unii Europejskiej także powinno nas do tego zmobilizować. timberland homme Wystarczy wspomnieć, że kierujące obecnie pracami Unii Węgry, w przyjętej właśnie nowej konstytucji, zawarły odwołanie do Karty Praw Podstawowych. I na koniec .Donald Tusk w niedawnym programowym artykule „Trzecia fala nowoczesności” (nota bene tytuł wzięty „żywcem” ze znanej książki amerykańskiego futurologa Alvina Tofflera) napisał-skądinąd słusznie: „Nowoczesne państwo musi być nie tylko sprawne. Jest ono również przestrzenią wolności .Dlatego szybkiej ratyfikacji wymaga Karta Praw Podstawowych, której Polska jako jedyna obok Wielkiej Brytanii i Czech jeszcze nie przyjęła’ („Gazeta Wyborcza” z 19-20 marca b.r.). Cieszę się, że Premier po tylu latach wreszcie zmienił zdanie w sprawie tak oczywistej. Ale od ukazania się tych słów minął kolejny miesiąc i wciąż nic się nie dzieje.

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos na listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej. nike air max tn soldes Dzięki Państwa głosom mamy przedstawiciela w Parlamencie. nike air max classic bw Gratulujemy wszystkim posłom elektom. nike femme solde Szczególne słowa podziękowania kierujemy do tych wyborców, którzy nie szczędząc własnego czasu zaangażowali się w kampanię Sojuszu. asics kinsei Jeszcze raz dziękujemy.