Archiwum z miesiąca Maj 2012

67 rocznica DNIA ZWYCIĘSTWA

W dniu 08 maja 2012 r. wzorem ubiegłych lat zorganizowaliśmy obchody Dnia Zwycięstwa. Jak zwykle mogliśmy liczyć na udział naszych przyjaciół z gołdapskich związków: Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych                               i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. O godzinie 1130 złożyliśmy kwiaty                           i zapaliliśmy znicze przy Pomniku Niepodległości i Tablicy Pamięci. O godzinie 1200 byliśmy  na cmentarzu wojennym we Wronkach, gdzie przybyła również wicestarosta Pani Ewa Bogdanowicz-Kordjak. W tym symbolicznym miejscu (zbiorowych mogiłach spoczywa 1433 żołnierzy radzieckich), oddaliśmy hołd wszystkim, którzy polegli na frontach Europy w walkach                                          z hitlerowskimi wojskami. Pamiętamy również i o tych, którzy wojnę przeżyli walcząc o nasz kraj, a dzisiaj są wzorem patriotyzmu i żywą lekcją historii. Mam nadzieję, że w przyszłym roku                            w obchodach Dnia Zwycięstwa weźmie udział nasza młodzież. Jak co roku na grób swego brata, który zginął w walkach o Gołdap przybył obywatel Białorusi Aleksandr Martynchyk.
Dziękuję Dowódcy JW 4808 za wystawienie warty honorowej oraz wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach Dnia Zwycięstwa w naszym mieście.

W imieniu Zarządu Powiatowego SLD Czesław Rawinis

Gołdap, dnia 08.05.2012r.

V Kongres SLD – Lewica otwarta społecznie

Zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej.  W całym kraju odbyły się zebrania kół, organizacji gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Dnia 28 kwietnia 2012 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym GROMADA przy ul. 17 Stycznia w Warszawie odbył się V Kongres SLD, na początku którego ogłoszono wyniki bezpośredniego wyboru przewodniczącego partii przez wszystkich ich członków. Sposób wybrania przewodniczącego był oryginalny i nowatorski. Każdy członek partii otrzymał kartę do głosowania, na której mógł zaznaczyć TAK lub NIE (zgłoszony został jeden kandydat Leszek Miller) i swój głos z właściwym kodem identyfikacyjnym wysłać pocztą bądź przekazać drogą internetową. Głosowało 36329 uprawnionych członków partii. Na tak dla Leszka Millera zagłosowało 92% biorących udział w wyborach. Na Sali obrad zasiadło 849 na wybranych 935 delegatów. SLD Warmii i Mazur reprezentowało 30 delegatów wśród nich przedstawiciele gołdapskiego SLD Ewa Jankowska i Czesław Rawinis. Kongres dokonał oceny działalności partii w minionych latach, uchwalił programy na najbliższe 4 lata oraz dokonał wyboru nowych władz. Członkiem Rady Krajowej jest nasza przewodnicząca Ewa Jankowska. Rzeczą bardzo ważną jest to, że we władzach partii znaleźli się ludzie młodzi. Sekretarzem generalnym został 32-letni Krzysztof Gawkowski. Doceniono również rolę kobiet – na sześciu zastępców przewodniczącego połowa to kobiety.

Poniżej tekst wystąpienia Przewodniczącego SLD Leszka Millera.

Czesław Rawinis

Czytaj dalej