Archiwum z miesiąca Grudzień 2011

Życzenia

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie

Sojusz Lewicy Demokratycznej Rada Powiatowa w  Gołdapi dnia  09.11.2011 Gołdapi wyraziła  głębokie  zaniepokojenie wprowadzeniem przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gołdapi  drastycznych podwyżek cen za dostarczane ciepło do  mieszkań , oraz zamiarem podwyższenia i tak wysokich cen wody przez Przedsiębiorstwo Wodociągów    i Kanalizacji w Gołdapi .

Udzielamy pełnego poparcia działaniom Zarządowi Rady Osiedlowej  Nr3

Czesław Rawinis