Archiwum z miesiąca Październik 2011

Podziękowanie

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu Gołdapskiego, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych udzieliły poparcia liście nr 3- Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

To była najtrudniejsza dla SLD kampania wyborcza w minionych dwóch dekadach. Trzeba uczynić wszystko,aby wyciągnąć właściwe wnioski z tego, co się wydarzyło. Lewica ma bowiem w Polsce,w tym na Warmii i Mazurach – także w Gołdapskiem – wciąż do odegrania ważną rolę.

Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński
Poseł Ziemi Warmińsko-Mazurskiej

Tadeusz Iwiński – Lider listy nr 3 w okręgu 35

SLD zaprezentował program dla seniorów „Z godnością w jesień życia”

29 września br. podczas konferencji prasowej w Sejmie, SLD zaprezentował program dla seniorów „Z godnością w jesień życia”. W związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa (do 2035 r. liczba osób w generacji 80+  może osiągnąć 2,5 mln osób), państwo musi zapewnić opiekę nad starszymi. Teraz ten ciężar spoczywa na rodzinach. W związku z przemianami instytucji rodziny (spadek dzietności, rozwody, odchodzenie od modelu rodziny wielopokoleniowej, itp.) będzie wzrastać zapotrzebowanie na opiekę, która powinna być gwarantowana przez państwo.

Sojusz Lewicy Demokratycznej, aby sprostać tym demograficznym zmianom,  zaprezentował następujące propozycje:
• Opieka w miejscu zamieszkania.
• Dofinansowanie opieki formalnej i nieformalnej ze środków budżetowych oraz ubezpieczenia pielęgnacyjnego.
• Wprowadzenie bonu dla osób wymagających całodziennej pielęgnacji.
• Inwestycje w kształcenie kadr opieki długoterminowej.
• Wsparcie opiekunów przez zapewnienie im poradnictwa, szkoleń, opieki wytchnieniowej.
• Opiekun powinien otrzymać zasiłek z tytułu opieki.
• Niezbędne są zachęty do legalnego zatrudniania opiekunów spoza rodziny.
• Godne wynagrodzenie i wystarczająca liczba opiekunów formalnych sektora publicznego.
• Wsparcie i popularyzacja mieszkań chronionych, dziennych domów opieki społecznej, rodzinnych domów pomocy społecznej.
• Dostosowanie mieszkań i budynków do potrzeb osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
• Walka z wykluczeniem cyfrowym osób starszych (Uniwersytety Trzeciego Wieku).
• Upowszechnienie profilaktyki zdrowotnej i przygotowanie do aktywnej starości.
• Edukacja gentrologiczna społeczeństwa.
• Działania na rzecz inkluzji i integracji osób niepełnosprawnych.

Nasi kandydaci w wyborach do sejmu


1. Tadeusz IWIŃSKI

Kandydat do Sejmu, Okręg Olsztyński. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; autor wielu książek, zna 15 języków; stypendysta amerykańskich uniwersytetów Harvarda i Berkeley; poseł z Warmii i Mazur od pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu; jeden z „ojców” Uniwersytetu w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP.

Więcej informacji…


2. Janusz KIJOWSKI

Reżyser filmowy i teatralny, historyk i historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
członek Europejskiej Akademii Filmowej; twórca „Kina moralnego niepokoju”; u niego grali m.in. Linda, Stuhr, Koterski, Janda, Gajos, Fronczewski, Trela; od dziecka związany z Warmią i Mazurami, od 8 lat kieruje zespołem aktorskim Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie – narodowej instytucji kultury.

Więcej informacji…


3. Krystyna Nina ŁAPIŃSKA

Urodziłam się górach w miejscowości Krzeszów, w okolicach Wadowic. Na terenach Podbeskidzia i Podhala uczęszczałam do Szkoły Podstawowej i Liceum. Potem przyszedł czas na studia, jednak bardzo trudna sytuacja rodzinna spowodowana nagłą śmiercią mego ojca skierowała moje kroki do szkoły pomaturalnej (Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pielęgniarstwa).

Więcej informacji…


4. Jerzy CZEPUŁKOWSKI

Lat 59. Nauczyciel i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych (Nr2) w Ełku. W latach 1994-1998 wiceprezydent Ełku. Poseł na Sejm RP III i IV kadencji. Członek, wiceprzewodniczący a następnie przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP w okresie przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.

Więcej informacji…


5. Wojciech Karol IWASZKIEWICZ

Od urodzenia jestem związany z Warmią i Mazurami. Tutaj chodziłem do szkół, tu się wychowałem, tutaj
mieszkam.

Więcej informacji…


6. Janusz KOZIŃSKI

Mam 54 lata. Od 1982 do 1998 roku byłem nauczycielem historii w Zespole Szkół Nr 1 w Szczytnie. Od 1990r. jestem prezesem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szczytnie, a od 1998r. prezesem Warmińsko-Mazurskiego Okręgu ZNP i jednoczenie członkiem Zarządu Głównego.

Więcej informacji…

7. Krzysztof KACPRZYCKI

Nazywam się Krzysztof Kacprzycki i w tegorocznych wyborach parlamentarnych startuję do Sejmu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z partią tą związany jestem już od 2000 roku. Jestem człowiekiem o ugruntowanych poglądach, niestroniącym od trudnych pytań i kwestii dla wielu drażliwych. Mogą się Państwo o tym przekonać, obserwując moją pracę jako olsztyńskiego radnego.

Więcej informacji…


8. Teresa CHROSTOWSKA

Mam 44 lata. Jestem mężatką. Mam dwóch synów. Ukończyłam wyższą szkołę informatyki i ekonomii oraz studia podyplomowe na kierunku administracja i organizacja pomocy społecznej. Drugą kadencję jestem radną Gminy Purda.

Więcej informacji…


9. Elżbieta RUTKOWSKA

z wykształcenia nauczyciel. Absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego w Szczytnie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Mężatka. Matka dwóch synów w wieku szkolnym.

Więcej informacji…


10. Mieczysław ASZKIEŁOWICZ

54 lata mieszkaniec Jonkowa, miejscowości położonej pod Olsztynem, w której od 1983 roku prowadzi gospodarstwo rolne. Od urodzenia związany z regionem Warmii i Mazur. Mąż i ojciec 5 dzieci oraz szczęśliwy dziadek.

Więcej informacji…

11. Barbara DAWCEWICZ

Wychowałam się w rodzinie chłopsko – robotniczej we wsi Harsz na Mazurach. Zdobyłam wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 1980 roku wyszłam za mąż. Mam dwóch fantastycznych synów ( informatyków) w wieku 29 i 31 lat. Obecnie jestem rozwiedziona.

Więcej informacji…

12. Andrzej SULEWSKI

Urodziłem się w Piszu, gdzie ukończyłem szkolę podstawową, a następnie liceum ogólnokształcące o profilu mat-fizycznym. W Rostowie nad Donem ukończyłem wyższe studia techniczne, uzyskując tytuł mgr inż. Mechanik, konstruktor maszyn rolniczych. W roku 1984 ożeniłem się. Mamy jedno dziecko.

Więcej informacji…

13. Izabela MOSZCZYŃSKA

Mam 42 lata. Urodziłam się w Olsztynie. Mieszkam w pięknej podolsztyńskiej miejscowości Łupstych z 18-letnią córką oraz moimi zwierzakami. Z wykształcenia jestem inżynierem ochrony środowiska. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z rachunkowości , posiadam tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego i Europejski Certyfikat Bankowca.

Więcej informacji…


14. Katarzyna TOBOLSKA

Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne oraz 3 studia podyplomowe, pracuję w zawodzie. Poglądy polityczne mam lewicowe, jestem członkinią Partii Zieloni 2004, feministką i zdecydowaną zwolenniczką parytetu płci we władzy – czyli hasło „Połowa władzy dla kobiet!”.

Więcej informacji…


15. Emilia Natalia KONIECZKO

Urodziłam się 30 sierpnia 1990 r. w Olsztynie . Tu też ukończyłam szkołę podstawową Nr 30 , Gimnazjum Nr 9 i Liceum Ogólnokształcące Nr7. Obecnie studiuję na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim III rok politologii , jest to kierunek wybrany przeze mnie już w 1 klasie liceum, zamiłowania, oraz w tym roku kończę zaocznie technika administracji spec. zamówienia publiczne.

Więcej informacji…


16. Anna WĄSOWICZ

30 lat, zamężna. Dzieci : Amelia lat 5 i Lena lat 2. Absolwentka WSP TWP Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie i Uniwersytetu w Białymstoku. Kandydatka do Rady Miasta Ełku w Wyborach Samorządowych w 2010 roku.

Więcej informacji…


17. Bartosz Jan WALEWSKI

Urodziłem się w 1986 roku w Kętrzynie. Mieszkam w Garbnie w gminie Korsze w powiecie kętrzyńskim. Jestem magistrem analityki medycznej. Ukończyłem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Posiadam wykształcenie wyższe.

Więcej informacji…


18. Magdalena JURGIELEWICZ

Urodziłam się w 1980 roku w Giżycku, w okresie wyżu demograficznego. Dzieciństwo spędziłam w jednej z najpiękniejszych okolic w obecnym powiecie węgorzewskim – miejscowości Stręgielek. Ukończyłam Szkołę Podstawową w Pozezdrzu i rozpoczęłam naukę w Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji Wodnych w Giżycku.

Więcej informacji…


19. Zofia STOSIO

Urodziłam się 02.03.1947 r. w Pakienie – Wilno. Do Polski przybyłam z rodziną w 1957 r. w ramach repatriacji. Szkołę podstawową ukończyłam z wynikiem celującym, następnie Technikum Rolniczo – Łąkarskie w Lidzbarku Warmińskim.

Więcej informacji…


20. Andrzej RYŃSKI

Prezydent Miasta Olsztyn (1994 – 1998), Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (1999 – 2006), obecnie Radny i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa. Ponadto: założyciel i pierwszy Prezes Związku Województw RP, delegat do Komitetu Regionów w Brukseli, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Terytorialna” i Prezes Stowarzyszenia Polska-Wschód na Warmii i Mazurach.

Więcej informacji…