Archiwum z miesiąca Kwiecień 2014

Gościliśmy Posła na Sejm RP prof. Tadeusza Iwińskiego

W piątek, 25 kwietnia 2014 r. złożył w Gołdapi poselską wizytę prof. Tadeusz Iwińki, o godzinie 12.00 uczestniczył w kinie KULTURA w uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych naszego Liceum Ogólnokształcącego. W okolicznościowym wystąpieniu Poseł życzył absolwentom bardzo dobrych ocen na egzaminach maturalnych i dostania się na wymarzony kierunek studiów. Podziękował również nauczycielom za przekazanie wiedzy i przygotowanie absolwentów   do dorosłego życia . Miłym akcentem uroczystości było przekazanie przez prof. Tadeusza Iwińskiego stypendium dla wyróżniającego się absolwenta, który chce studiować na Uniwersytecie Warmińsko       -Mazurskim. Przekazane środki w części zabezpieczą uczelniany start .W poprzednich latach prof. Tadeusz Iwiński również pomagał absolwentom gołdapskiego LO.

Czytaj dalej

Miller: Europejskość to współczesny patriotyzm

Wolność ! Równość ! Sprawiedliwość! Solidarność ! Tolerancja !

Tak 15 lat temu, na I Kongresie SLD określiliśmy świat naszych socjaldemokratycznych wartości. Wolność rozumieliśmy jako prawo do postępowania nie tylko według własnej woli, ale także wolność od lęku, od strachu przed utratą pracy, od biedy, przestępczości, utraty zdrowia i braku szans na leczenie, strachu przed degradacją i bezradnością. 
Równość – nie tylko wobec prawa, ale także równość płci i sprzeciw wobec wszelkiej dyskryminacji. Równość szans na lepsze życie, na zdobycie wykształcenia i zawodu. 
Sprawiedliwość – nie tylko równych praw i tych samych obowiązków. Ale także sprawiedliwy podział wypracowanego bogactwa i sprawiedliwe ponoszenie kosztów kryzysu. To także sąd i prawo takie samo dla wszystkich, a nie przychylne dla najsprytniejszych, najbogatszych i ustosunkowanych.
Solidarność – nie tylko we wspólnym działaniu. Także solidarność w obronie słabych i upokorzonych. Współodpowiedzialność za starych, chorych, bezrobotnych i  niepełnosprawnych.
Tolerancja – nie tylko w akceptacji prawa do odmiennych poglądów. Ale także zrozumienie dla każdego sposobu życia, który nie czyni krzywdy innym. Sprzeciw wobec dyskryminowania drugiego człowieka dlatego, że ma inne poglądy, modli się do innego Boga, ma inny kolor skóry czy mówi w innym języku.

Czytaj dalej

Manifest Partii Europejskich Socjalistów

Przedstawiamy dokument, który wyznacza kierunek działań socjalistów  i socjaldemokratów przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.  Przyjęty w Rzymie manifest stanowi podstawę naszego programu.

Czytaj dalej

NIE ZAWIÓDŁ I NIE ZAWIEDZIE – hasło wyborcze nadal aktualne

W dniu 25 maja 2014 r. będziemy wybierali naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W prowadzonej kampanii wyborczej biorą udział członkowie i sympatycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W związku z tym apelujemy do mieszkańców Gołdapi
o wzięcie udziału w tych wyborach. Nie może być nam obojętne kto będzie nas reprezentował w Parlamencie Europejskim. Musimy wybrać najlepszego kandydata. Na czele listy
z kandydatami do Parlamentu Europejskiego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP okręg nr 3 (województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie) znajduje się profesor Tadeusz Iwiński.

Czytaj dalej