Archiwum z miesiąca Czerwiec 2014

Stanowisko w sprawie wypowiedzi radnej Grażyny Sendy

Stanowisko Zarządu Gołdapskiego SLD wobec wypowiedzi radnej
Grażyny Sendy wygłoszonej na obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego
w dniu 30 maja 2014 r.

Tekst przedstawiony przez Panią Sendę na sesji Rady Powiatu jest według naszej oceny mocno kontrowersyjny. Nie będziemy polemizować z przedstawionym opisem wydarzeń. Wydarzenia historyczne pozostawiamy historykom, niech oni to oceniają. Można odnieść wrażenie, że wypowiedź Pani Sendy to dalszy ciąg wstrząsu po przegranych wyborach w dniu 25 maja 2014 r. Jak bardzo można nienawidzieć wrogów rzeczywistych i urojonych zapominając o szacunku dla własnego państwa, czy własnej osoby, tego nie możemy zrozumieć.

Czytaj dalej

Część wyborców nie wiedziała gdzie mają głosować

W dniu wyborów 25 maja 2014 roku część wyborców nie wiedziała gdzie mają głosować.

Przyjęte w tym roku Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ich granice oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych, podział miasta na 7 osiedli i podziału wsi na sołectwa to konsekwencja nowego podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze – Uchwała Rady Miejskiej z 29.10.2012r.  Zabrakło szerokiej akcji informacyjnej o zmianach granic obwodów i siedzib niektórych Komisji wyborczych.

Czytaj dalej