Archiwum z miesiąca Lipiec 2013

Czy biedny zawsze musi być biedny?

Obowiązująca Ustawa tzw. „janosikowe” zobowiązująca bogate gminy , miasta i powiaty do dokonywania wpłat do budżetu na rzecz biedniejszych samorządów w szczególności wschodnich rejonów kraju jest według mnie społecznie sprawiedliwe. Wszelkie próby bogatszych samorządów o zmniejszenie lub likwidację „janosikowego” to brak zrozumienia sytuacji społeczno-ekonomicznej biednych rejonów i myślenie tylko o sobie.  Należy                 w większym stopniu sprawdzać na jakie cele przeznaczają otrzymane pieniądze biedne samorządy, nie mogą one być przejadane. Unia Europejska zmusza swe kraje do powstania inwestycji w odnawialne źródła energii.

Czytaj dalej

Interpelacja w sprawie małego ruchu granicznego


Czytaj dalej

Wątpliwości co do ograniczeń w małych ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim

Niedługo (27 lipca b.r.) minie rok od wydarzenia istotnego dla wielu obywateli Polski północno-wschodniej,czyli od wejścia w życie umowy o małym ruchu granicznym. Odnosi się ona do mieszkańców dużej części Warmii i Mazur (w tym Olsztyna) i Pomorza (w tym Trójmiasta), zaś z drugiej strony- całego Obwodu Kaliningradzkiego, jednego z 83 podmiotów prawnych Federacji Rosyjskiej, a zarazem jedynego, z jakim graniczy nasz kraj.Na podstawie odnośnego dokumentu można swobodnie przekraczać granicę, co sprzyja rozwojowi wszechstronnych kontaktów, także międzyludzkich.Umowa sprawdza się w praktyce,a jej znaczenie zapewne będzie rosło jeszcze w przyszłości. Wystarczy wspomnieć, iż jedynie w ciągu ostatnich 5 miesięcy ub.r. 210-kilometrową granicę przekroczyło ok. 1,2 mln samochodów osobowych,85 tys. ciężarówek i 18 tys. autobusów.

Czytaj dalej