Archiwum z miesiąca Listopad 2013

Budżet Gminy Gołdap 2014 – apel gołdapskiego SLD

Premier Donald Tusk ogłosił zakończenie kryzysu w Polsce. Uważamy, że oświadczenie to wygłoszono zbyt wcześnie. Władze samorządowe nadal bronią się przed skutkami kryzysu, uzupełniają własne środki podnosząc stawki i opłaty lokalne. Gołdapska Rada Miejska pracuje nad budżetem 2014. Zwracamy się do Radnych aby dla dobra mieszkańców w roku wyborów samorządowych nie podnosili podatków od nieruchomości, od środków transportu, od opłaty targowej, nie podnosić czynszu za mieszkania będące własnością miasta. Apelujemy o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Niech jedynym powodem koniecznej podwyżki ceny wody i ścieków będzie zapowiedziana podwyżka cen za pobieranie energii elektrycznej.

Zarząd Gołdapskiego SLD