Archiwum z miesiąca Sierpień 2011

Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

Płk  dr   Bogusław MUSIAŁ
Dowódca 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego
w    Gołdapi

Szanowny Panie Pułkowniku,

Z okazji Święta Wojska Polskiego proszę o przyjęcie Najlepszych Życzeń-dla Pana, a także wszystkich żołnierzy, oficerów, podoficerów oraz pracowników cywilnych Pułku. Również dla Bliskich i Rodzin. Składam zarazem gratulacje  w związku ze wzorowym i odpowiedzialnym pełnieniem służby w tak strategicznym dla państwa polskiego miejscu.

Niemal równo 19 lat temu, 30 lipca 1992r., Sejm RP przywrócił obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia-dla upamiętnienia zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej 1920r. Pamiętam to dobrze, gdyż sam wówczas głosowałem za przyjęciem tej ustawy.

Wybitny szwajcarski dramaturg Max Frisch pisał nieco żartobliwie, że „Armia szwajcarska bojowo nie została sprawdzona, dlatego nadaje się na materiał do legendy”

Wojsko Polskie zostało w boju sprawdzone wielokrotnie i to na różnych frontach. Pod Monte Cassino i Lenino,   w Narwiku i Tobruku, na Wale Pomorskim i w Berlinie. Po II wojnie światowej nasi żołnierze uczestniczyli z powodzeniem w różnego rodzaju misjach- ONZ, NATO i Unii Europejskiej- na wielu kontynentach. Ponosili też ofiary, m.in. w Iraku i Afganistanie. Dotyczy to też żołnierzy Waszego Pułku.

Wprawdzie w ostatnich latach liczba garnizonów na Warmii i Mazurach znacznie zmniejszyła się, ale te istniejące odgrywają ważną rolę. W Gołdapi i Elblągu, w Morągu  i Giżycku, w Węgorzewie i Olsztynie. A takie nazwy, jak Orzysz i Bemowo Piskie stały się już legendarne.

Życzę sukcesów w dalszej służbie i w procesie profesjonalizacji polskiej armii.

Także skutecznego stawienia czoła nowym wyzwaniom, które np. mogą powstać po planowanym przez Polskę i Federację Rosyjską, w porozumieniu z Unią Europejską, otwarciem Obwodu Kaliningradzkiego- w ramach historycznego, poszerzonego tzw. małego ruchu granicznego.

Swe życzenia kieruję również do członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Prof. dr hab. Tadeusz IWIŃSKI
Poseł Ziemi Warmińsko-Mazurskiej
W-przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych

Warszawa-Olsztyn 15 VIII 2011r.