Nie zgadzamy się z decyzją Zarządu Powiatu – Biblioteka Pedagogiczna jest w Gołdapi potrzebna

03 grudnia 2013 r. spotkałam się z pracownikami Gołdapskiej  Biblioteki Pedagogicznej, którzy prowadzą działania mające na celu nie dopuszczenie do  jej zamknięcia . Nikomu nie trzeba wyjaśniać jaką rolę spełnia Biblioteka Pedagogiczna w procesie dokształcania nauczycieli, a w rezultacie kształcenie dzieci i młodzieży. Zwracamy się do Radnych Rady Powiatu, aby z Zarządem jeszcze raz chcieli omówić temat przyszłości Biblioteki Pedagogicznej. Zamknąć to czynność wyjątkowo prosta, gorzej taką placówkę przywrócić do życia. Gołdapskie SLD wspiera pracowników biblioteki, którzy nie chcą jej zamknięcia. Liczymy na rozsądek władz Powiatu i otoczenie  opieki nad tą placówką.

Przewodnicząca RP SLD
Ewa Jankowska

Dodaj komentarz