SLD – tezy do planowanych przez rząd zmian w OFE

– nie zaakceptujemy wariantu, który zakłada utrzymywanie środków w OFE wbrew woli oszczędzających. Dla nas najważniejsza jest wolność wyboru. Jeśli ktoś chce wyjść z OFE, należy mu to bezwzględnie umożliwić

– nie zaakceptujemy wariantu, w którym dochodzi tylko do anulowania zobowiązań państwa wobec OFE (przejęcie i anulowanie obligacji). To za mało, ponieważ tylko na chwilę poprawia wskaźniki zadłużenia – ale nadal nie daje gwarancji likwidacji patologii OFE w części „akcyjnej” (tego złego zarządzania, nadmiernych kosztów, dziwnych przepływów finansowych) .

– zasada suwaka i 10 lat na przechodzenie do ZUS to tolerowanie patologii OFE przez 10 lat. Absolutnie jesteśmy przeciw

– nie zaakceptujemy wariantu, w którym środki z OFE trafiają do jakiegoś ogólnego worka w ZUS. Tym bardziej, że to oznaczałoby katastrofę na giełdzie (spieniężenie akcji itp.)

– uważamy, że przejętymi aktywami powinien zarządzać fundusz (taki, jak FRD) i spieniężać je wg znanego wcześniej i zapisanego ustawowo algorytmu np. 3% rocznie (dając pewność efektywności i zysku – przy jednoczesnym minimalnym wpływie na sytuację na giełdzie)

– dla osób, które chcą pozostać w OFE – mogą to zrobić, ale państwo nie powinno gwarantować im emerytur poza kwotą minimalną (takim zasiłkiem alimentacyjnym). Jeśli ktoś czuje przywiązanie do hazardu i pomimo tych wszystkich negatywnych opinii o OFE chce w tym tkwić – to jego sprawa, ale budżet nie powinien w tym uczestniczyć

Przypomnijmy nasze postulaty:

1. Swoboda wyboru – OFE – ZUS – dostępna od zaraz dla wszystkich 2. Środki w OFE – zarządzane przez specjalny fundusz w ramach ZUS (powołany przez ZUS na wzór FRD) nazwaliśmy go PEFI (państwowy emerytalny fundusz inwestycyjny) 3. Fundusz nie może inwestować w obligacje skarbu państwa ani bony skarbowe (żeby nie kuglować zadłużeniem państwa) 4. Dla tych którzy chcą zostać w OFE – to ich sprawa ale państwo nie gwarantuje im wypłat emerytur – to jest sprawa między nimi a prywatnym funduszem emerytalnym 5. Składka do OFE (chodzi o bieżący stan relacji budżet – OFE) powinna być zmniejszona do 2% i na tym poziomie pozostać.

Uważamy i uważaliśmy, że OFE szkodzą Polsce, budżetowi, finansom publicznym i przyszłym emerytom. z tego punktu widzenia powinny być zlikwidowane. Ale szanujemy wolność wyboru. Jeśli ktoś jeszcze wierzy w bajki o szczęśliwej starości za pieniądze zgromadzone w OFE może tam zostać. Wszystkim tym, którzy wolą gwarancje emerytury wypłacanej przez państwo należy stworzyć drogę ewakuacji i ratunku dla środków przejadanych przez OFE. (itp.)

Centrum Medialne Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Dodaj komentarz