Nowy wniosek posłów SLD

Portal Samorządowy/ Grażyna Kuryłło 10-04-2012, 10:24

Darmowe porady prawne w każdym urzędzie

Przygotowana przez posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym ma zapewnić dostęp do pomocy prawnej osobom najuboższym. Jak argumentują autorzy projektu, do tej pory nie pojawiły się żadne regulacje, które umożliwiałyby osobom fizycznym o niskim statusie materialnym dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, a także w postępowaniu przed organami administracji publicznej.

Na uruchomienie bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych budżet państwa powinien przekazać gminom ok. 8 mln zł dotacji – twierdzi SLD. Pieniądze można by wziąć z wyższych wpływów z podatku od towarów i usług.

Posłowie proponują, aby darmowa pomoc prawna obejmowała m.in. porady prawne, wydawanie opinii, a także w razie potrzeby sporządzanie pism procesowych do sądu, organu administracji publicznej lub do innego podmiotu.

Nowelizacja wyłącza z tego katalogu usług kwestie zastępstwa prawnego i procesowego stron, ponieważ wiązałoby się to z utrudnieniami logistycznymi oraz zbyt dużymi nakładami finansowymi. Pomoc prawna ma być więc udzielana tylko w formie podstawowej.

Osoby potrzebujące zastępstwa procesowego bądź prawnego będą informowane o możliwości skorzystania z takiej pomocy poprzez złożenie sądowi wniosku o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Okoliczności uzasadniające udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej będą adekwatne do tych, które muszą zostać spełnione przy udzielaniu pomocy społecznej. Zakres zakładanej w projekcie pomocy prawnej został pozostawiony do decyzji każdej z gmin. W najprostszym założeniu pomoc prawna może być świadczona przez radcę prawnego bądź adwokata zatrudnionego w siedzibie urzędu gminy. Mógłby on na przykład dyżurować w wyznaczonych terminach.

Proponowana regulacja finansowana będzie z budżetu gminy i wejdzie w zakres zadań własnych gminy. Koszt miesięczny realizacji ustawy dla przeciętnej gminy wyniesie ok. 500 zł miesięcznie, czyli rocznie do 6 tys. zł. Przy czym, jak tłumaczą pomysłodawcy nowelizacji, kwoty te dla każdej gminy będą inne m.in. ze względu na wielkość gminy, ilość mieszkańców, czy ilość osób ubogich.

– Nowelizacja nie będzie żadną nowością dla gmin, gdyż zgodnie z art.7 ust. 1 pkt 16 obowiązującej ustawy o samorządzie gminnym są one zobowiązane do zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej w ramach polityki prorodzinnej. Pomoc prawna na rzecz najuboższych mieszkańców będzie więc współgrać z obecnymi obowiązkami ustawowymi, co spowoduje, iż wymienione wyżej koszty będą znacznie mniejsze, gdyż gminy mogą zaangażować tych samych prawników, którzy obecnie wykonują pomoc prawną w ramach polityki prorodzinnej do pomocy prawnej osobom najuboższym – argumentują w uzasadnieniu autorzy projektu.

Dodają, że w wielu przypadkach – przy odpowiedniej renegocjacji umów – pomoc prawna nie będzie rodzić dodatkowych kosztów, gdyż będzie możliwa w ramach działań prawników już dziś pracujących w gminie.

Posłowie obliczyli, że maksymalny koszt wprowadzenia ustawy dla budżetu państwa – z przeznaczeniem na dotacje dla gmin na pomoc prawną dla najuboższych – szacowany jest na ok. 8 mln zł. Posłowie proponują, aby środki te pochodziły z wyższych wpływów z podatku od towarów i usług.

Dodaj komentarz