V Kongres SLD – Lewica otwarta społecznie

Zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej.  W całym kraju odbyły się zebrania kół, organizacji gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Dnia 28 kwietnia 2012 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym GROMADA przy ul. 17 Stycznia w Warszawie odbył się V Kongres SLD, na początku którego ogłoszono wyniki bezpośredniego wyboru przewodniczącego partii przez wszystkich ich członków. Sposób wybrania przewodniczącego był oryginalny i nowatorski. Każdy członek partii otrzymał kartę do głosowania, na której mógł zaznaczyć TAK lub NIE (zgłoszony został jeden kandydat Leszek Miller) i swój głos z właściwym kodem identyfikacyjnym wysłać pocztą bądź przekazać drogą internetową. Głosowało 36329 uprawnionych członków partii. Na tak dla Leszka Millera zagłosowało 92% biorących udział w wyborach. Na Sali obrad zasiadło 849 na wybranych 935 delegatów. SLD Warmii i Mazur reprezentowało 30 delegatów wśród nich przedstawiciele gołdapskiego SLD Ewa Jankowska i Czesław Rawinis. Kongres dokonał oceny działalności partii w minionych latach, uchwalił programy na najbliższe 4 lata oraz dokonał wyboru nowych władz. Członkiem Rady Krajowej jest nasza przewodnicząca Ewa Jankowska. Rzeczą bardzo ważną jest to, że we władzach partii znaleźli się ludzie młodzi. Sekretarzem generalnym został 32-letni Krzysztof Gawkowski. Doceniono również rolę kobiet – na sześciu zastępców przewodniczącego połowa to kobiety.

Poniżej tekst wystąpienia Przewodniczącego SLD Leszka Millera.

Czesław Rawinis

V KONGRES SLD – wystąpienie Leszka Millera

Spotykamy się w przekonaniu, że nasza pomyślność leży w naszej samodzielności, że jesteśmy w stanie zmienić SLD oraz nadać mu nową dynamikę. Spotykamy się w przeświadczeniu, że nie możemy zmarnować dorobku milionów naszych wyborców i sympatyków.

Drodzy Goście! Koleżanki i koledzy!
Byliśmy! Jesteśmy! Będziemy!

Zjechaliśmy dziś do Warszawy na nasz Kongres, choć przepowiadano, że przyjedziemy na własny pogrzeb. Tak się nie stało i nie stanie.

Spotykamy się w przekonaniu, że nasza pomyślność leży w naszej samodzielności, że jesteśmy w stanie zmienić SLD oraz nadać mu nową dynamikę.

Spotykamy się w przeświadczeniu, że nie możemy zmarnować dorobku milionów naszych wyborców i sympatyków.

Spotykamy się w wierze, że nasi rodacy odnajdą w Sojuszu swoje troski i nadzieje, problemy duże i małe i że razem z nami będą chcieli je rozwiązywać.

Spotykamy się w przeświadczeniu, że w poważnej debacie z rządem i innymi ugrupowaniami może uczestniczyć tylko partia silna, która zajmuje się Polską, a nie sobą.

Tylko silna i rozumna partia może przejąć się ludzkimi problemami i ich lękami. Obawą przed utratą owoców dotychczasowej życia.
Lękiem przed utratą owoców z dotychczasowej pracy.

Spotykamy się, bo chcemy tworzyć Polskę sprawiedliwą, bogatą, wielobarwną i pogodną.
Kraj nowoczesnej gospodarki, trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Państwo, w którym nie ma ludzi niepotrzebnych i odrzuconych, a zatrudnienie nie jest przywilejem.
Państwo prawa, demokracji, równych szans i tolerancji. Równoprawnej pozycji kobiet i mężczyzn.
Państwo świeckie, które nie narzuca swoim obywatelom kiedy mają się modlić i gdzie konstytucja jest ważniejsza niż ewangelia.
Kraj, w którym wszystkie dzieci i młodzież mogą się uczyć, wszyscy ludzie chorzy mogą się leczyć, a ci, których los pokrzywdził mogą liczyć na skuteczną pomoc.

Państwo, gdzie nikt nie jest pozbawiony nadziei i pozostawiony samemu sobie, w poczuciu bezradności i podeptanej godności.
Gdzie wzrost gospodarczy nie powoduje eksplozji nierówności i dysproporcji społecznych.
Kraj o silnej pozycji w zjednoczonej Europie i świecie. Aktywny i wiarygodny partner w Unii Europejskiej i w NATO.
Polskę ustawicznej modernizacji, a nie wiecznej konspiracji.
Spotykamy się w przeświadczeniu, że dumnej i nowoczesnej Polski nie da się budować w atmosferze smoleńskiego spisku, lustracyjnych stosów i powszechnej inwigilacji. Taką właśnie Polskę chce budować Sojusz Lewicy D. Największa partia lewicy.
Przez lata całe wmawiano nam, że „SLD wolno mniej”. Teraz ze względu na sytuację w ojczyźnie „musimy więcej”.

Więcej wysiłku, by państwo było przyjazne i sprawne.

By praca nie była przywilejem, a emerytura jałmużną. By leki ratujące życie nie były luksusem.

By wzrost gospodarczy był widoczny w kieszeniach obywateli, a nie na wirtualnych wykresach malowanych przez premiera i ministra finansów.
Koleżanki i koledzy!

Katastrofa zazwyczaj trwa krótko – dłużej za to trwa podnoszenie się po niej.

Z tak wielkiej klęski, jaką były ostatnie wybory dla SLD, formacje polityczne dźwigają się przez całe lata, a najczęściej w ogóle nie wstają. Ale to nie dotyczy nas.

SLD szybko odnalazł siłę i wiarę w swoje możliwości.

Szybko okazało się, że nie jesteśmy partią kapitulacji i białej flagi, że nikt nam nie będzie wyznaczał przewodniczącego, koalicjantów, politycznych zachowań i autorytetów.

Stało się oczywiste, że nie zapiszemy się do innej partii. I nie zwiniemy naszego sztandaru.
Sugestia, że współpraca SLD z kimkolwiek miałaby odbywać się na jego warunkach była obraźliwa dla Sojuszu i nie mogła być przyjęta.

Naszą tożsamość pojmujemy jako brak zgody na partię koncesjonowaną, działającą w granicach wyznaczonych jej przez inne siły polityczne czy wpływowe środowiska politycznych salonów. Uważamy, że partia wiarygodna to taka, która ma program na dłużej niż kilka tygodni, tworzony nie po to aby przypodobać się innym siłom politycznym, ale po to aby wyrażać interesy i aspiracje obywateli.
Kończymy dziś okres zmian, jakie wprowadzaliśmy od grudniowej konwencji.

Dokonaliśmy wyborów programowych oraz nowych władz w strukturach terenowych.

Wszystkim obdarzonym zaufaniem serdecznie gratuluję. Tym, którzy wypełnili swój mandat serdecznie dziękuję.

Spoczywa na was koleżanki i koledzy ogromny obowiązek.
Pomnażania poparcia społecznego i wsparcia tych wszystkich, którzy dziś nas najbardziej oczekują.

Dziękuję serdecznie za okazane mi zaufanie i wybranie na przewodniczącego Sojuszu.

Zdecydowałem się kandydować, bo wierzę w projekt SLD, bo mam zamiar – razem z wami – doprowadzić do zbudowania prawdziwej i mocnej alternatywy dla rządów prawicy.

Do stworzenia formacji, która po następnych wyborach będzie zdolna do przejęcia władzy i sprawowania jej z pożytkiem dla państwa polskiego i społeczeństwa.

Polska potrzebuje zmiany u steru rządów, bo krajem rządzi partia, której głównym atutem jest to, że dla części obywateli wydaje się osłoną przed rządami jeszcze gorszej partii.

Potrzebne są zmiany, bo narastają problemy wobec których, ugrupowania obecnie rządzące pozostają bezradne.

Wiele spraw leży odłogiem i wiele problemów społecznych szybko narasta.

Cały polski system polityczny wpadł w głęboki, prawicowy przechył. To jest nienormalne i woła o zmiany!

Patrząc na Was, zebranych dziś na tej sali, wierzę, że uda nam się wspólnie zrealizować nasze zamiary.

Dziękuję wam za waszą obecność. I za waszą wiarę w Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Dziś obchodzimy największe święto w życiu partii, nasz Kongres.
Za dwa dni spotkamy się ponownie, by 1 maja wspólnie wyruszyć w pochodzie.
W pochodzie do zwycięstwa. Do wspólnego sukcesu Polski i Polaków!

Do walki o godną pracę, godną płacę i godną emeryturę!
Koleżanki i koledzy!

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość splatają się w losy ludzi i narodów. Przeszłość trzeba znać, a przyszłość umieć sobie wyobrazić.

Tak jak doceniamy wysiłek ludzi pracy w odbudowie kraju, tak doceniamy znaczenie budowy nowej Polski.

Nowa Polska nie jest bez wad. Głównym problemem jest to, że ludzie pracy ponieśli największe wyrzeczenia i cierpienia. Najbardziej ze wszystkich odczuli ból transformacji.

Ale jest też olbrzymia grupa obywateli, którzy oprócz bólu transformacji zaznali bólu poniżenia i podeptania. To obywatele, którzy nie urodzili się w roku 1989, którzy żyli i pracowali w Polsce Ludowej. Wyśmiewani, pozbawiani godności, pogardzani i wypychani z głównego nurtu życia kraju.

Będziemy bronić honoru i godności ludzi, którzy po tragicznej wojnie Polskę budowali, uznając, że przede wszystkim była to Polska, a dopiero potem Polska Ludowa. Ludzie pracy z dawnej Polski nie mogą mieć poczucia winy, że budowali swój kraj w warunkach, w jakich było to możliwe. Pracowali jak umieli najlepiej dla państwa polskiego. Polska była taka, jaka była, albo by jej w ogóle nie było.

Teraz, przychodzi czas, aby w naszym życiu było więcej godności i sprawiedliwości, aby ci którym najtrudniej czuli się dobrze we własnej ojczyźnie.

Trzeba więcej sprawiedliwości, aby każdy mógł wykorzystać swoje szanse bez względu na płeć, zawartość portfela czy miejsce urodzenia.
Aby równe były szanse w młodości oraz spokój i szacunek w starości.

Łatwiej można osiągać te cele teraz, kiedy jesteśmy członkiem europejskiej wspólnoty.
Zjednoczona Europa to wielka szansa, z której z każdym dniem pełniej korzystamy. Unia efektywna to Europa głębiej zintegrowana, promująca w skali globu europejski model pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju i dobrobytu.
Nie jesteśmy przedmurzem Europy, ani narodem wybranym.
Nie mamy żadnej szczególnej misji do spełnienia. Oprócz jednej – trzeba jak najszybciej zmniejszyć dystans do nowoczesnej Europy.
Tylko wtedy tysiące najnowszych emigrantów będzie chciało powrócić, a inni będą rzadziej wyjeżdżać.
Tylko wtedy nasi rodacy swoje marzenia i kapitał ulokują we własnej ojczyźnie, bo jeśli takiej nie będzie, znajdą sobie ojczyznę gdzie indziej.
Mamy za sobą polityczną i systemową integrację z Unią Europejską – najwyższy czas na integrację społeczną, mentalną i obywatelską.
Mamy już europejskie ceny i koszty życia, czas na europejskie płace.
Mamy już europejskie stadiony i banki, czas na europejską służbę zdrowia, standardy opieki socjalnej i europejską jakość życia!
Jesteśmy w Unii Europejskiej, ale dzięki rządom PiS i PO wciąż nie mamy podpisanego pełnego tekstu Karty Praw Podstawowych. Stąd też łamanie praw kobiet, ignorowanie praw mniejszości, lekceważenie praw pracowniczych.
Mamy Instytut Pamięci Narodowej, który tworzy i utrwala zafałszowany obraz przeszłości, czas aby zastąpić go Instytutem Kultury Europejskiej, który będzie uczył tolerancji, tworzył wizję wspólnej europejskiej przyszłości, otwierał Polskę na międzynarodową współpracę i budował europejską tożsamość.

Mamy wciąż niewiele autostrad i miejsc w przedszkolach dla dzieci, ale za to największą w Unii Europejskiej liczbę podsłuchów telefonicznych i różnych form kontroli nad obywatelem.
Państwo strachu, które zbudował PiS, a które Platforma Obywatelska pozostawiła, czas zastąpić społeczeństwem zaufania, gdzie współpraca i odpowiedzialność za dobro publiczne są ważniejsze niż arbitralne decyzje podejmowane w różnych anonimowych urzędach.
Mamy rynkową gospodarkę, ale nie chcemy mieć rynkowego społeczeństwa, w którym służba zdrowia, kultura, nauka i edukacja są podporządkowane logice zysku i rachunkom ekonomicznym. Człowiek to nie towar, a społeczeństwo to nie hipermarket, gdzie wszystko jest tylko kwestią ceny.
Mamy wreszcie klerykalną, zaściankową, ksenofobiczną prawicę – czas na SLD, na silną i europejską lewicę. Tak jak z podniesioną głową, pod własnym sztandarem wprowadziliśmy Polskę do Europy, tak wprowadzimy Europę do Polski!

Koleżanki i koledzy!
Mamy swój programowy i ideowy dorobek. Dziedzictwo, które zobowiązuje.
Czerpiąc z niego uczestniczymy we wszystkich inicjatywach, które nadają Polsce silny impuls modernizacyjny, budują państwo równych szans, sprawiedliwości i wolności sumienia. Są w twardej opozycji do praktyki rządzenia IV Rzeczpospolitej.
Wśród wielu czynników ważnych dla poziomu życia i dobrej przyszłości obywateli podkreślamy następujące priorytety:

Po pierwsze – praca. Praca pewna, godna i sprawiedliwie opłacana.
Nie wystarczy mówić, że ma się serce po lewej stronie, trzeba umieć tworzyć pracę dla wszystkich, którzy chcą ją podejmować.
Praca jest ważniejsza niż zasiłek, bo trzeba budować społeczeństwo pracy, a nie społeczeństwo zasiłków. Społeczeństwo zasiłków jest biedne, a społeczeństwo pracy jest aktywne i bogate.
Zawsze praca jest lepsza od bezrobocia, a wynagrodzenie z pracy jest lepsze od zasiłku.
Miejsca pracy w dużym stopniu zależą od tempa wzrostu gospodarczego. Udowodniliśmy rządząc w Polsce, że potrafimy zapewnić trwały wzrost, co najmniej na poziomie 5% PKB.
Będziemy mogli to udowodnić jeszcze raz. Kiedy będziemy stali u steru nawy państwowej Polska znów będzie na piątkę.
Uznajemy że młodzieży, która rozpoczyna swoją karierę zawodową i która nie może jeszcze w życiorysie pochwalić się odpowiednim doświadczeniem, należy zapewnić system praktyk pracowniczych.
Pracodawcy powinni być zachęcani do zatrudniania ludzi młodych korzystając z ulg w opłacaniu składek na fundusz ubezpieczeń społecznych przez dwa pierwsze lata ich zatrudnienia.
Czymś przewrotnym i nieludzkim jest uznawanie, że deficyt systemu ubezpieczeń społecznych można likwidować zmuszając ludzi starszych do pracy do 67 roku życia, a jednocześnie tolerować powszechne uciekanie od płacenia składek na ZUS, przymykając oczy na tzw. „umowy śmieciowe”.
Umowy te stały się tolerowaną przez rząd patologią systemową. Stosowanie umów zlecenia powinno być ograniczone tylko do niewielkich czynności – jednorazowych i o niskiej wartości.
Od wszystkich takich umów świadczonych na rzecz danego pracodawcy, a przekraczających wartość najniższej pensji powinno się płacić składkę ZUS.
Praca w pełnym wymiarze i zatrudnienie na czas nieokreślony to standard gwarantujący pracownikom uczciwą i godną płacę, rozwiązanie zwiększające pewność zatrudnienia oraz zapewniające godną emeryturę.

Drugi priorytet to zdrowie. Zdrowie i życie ważniejsze niż Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zdrowie musi być ważniejsze niż pieniądz, a w centrum systemu ochrony zdrowia musi znajdować się pacjent.
Nie ma dla państwa większej wartości niż zdrowie i życie jego obywateli. Nie ma takich pieniędzy, których państwo nie powinno wydawać dla ratowania choćby jednego człowieka.

Leczenie ma służyć ludziom, a nie koncernom farmaceutycznym i nie może być uzależnione od zamożności pacjenta.
Podstawowym zadaniem SLD jest stworzenie systemu, w którym pacjent będzie miał bezpłatny i gwarantowany dostęp do świadczeń medycznych, bez wielomiesięcznych kolejek, upokarzających dodatkowych wpłat na szpital i innych patologii dzisiejszej służby zdrowia.
Obecny system refundacji przewiduje wsparcie finansowe państwa dla wszystkich bez względu na ich dochody. W tej sytuacji wiele leków, nawet refundowanych jest zbyt drogich, dla ludzi ubogich ubodzy.
Postulujemy wprowadzenie systemu dodatkowej refundacji leków dla osób najmniej zamożnych.
Potwierdzamy też nasze stanowisko w sprawie pełnej refundacji zabiegów in vitro.
Refundacja tej metody jest przejawem prawdziwej i wolnej od hipokryzji polityki prorodzinnej państwa. Metoda in vitro to nie walka z życiem, a walka o życie.

Po trzecie – edukacja. Szkoła powszechna, bezpłatna i neutralna światopoglądowo.
Droga do dobrobytu wiedzie przez edukację. Nowoczesna, powszechna, publiczna i bezpłatna edukacja zdecyduje o przyszłości Polski.

Równy i niezależny od sytuacji materialnej dostęp do wykształcenia jest ucieleśnieniem idei sprawiedliwości społecznej.
Obowiązek państwa zapewnienia bezpłatnej edukacji na wszystkich poziomach kształcenia musi być utrzymany.
Państwo powinno wprowadzić system zapewniający darmowe podręczniki szkolne dla uczniów niezamożnych, przywrócić w szkołach stołówki, gabinety lekarskie i stomatologiczne. Jednym słowem do tego, co już było za czasów SLD.
Należy zapewnić każdemu dziecku bezpłatne miejsce w publicznym żłobku i przedszkolu.
Wszystko wskazuje, że eksperyment z utworzeniem gimnazjów nie powiódł się. Ich wprowadzenie nie przyniosło zakładanego efektu edukacyjnego, a zwiększyło trudności wychowawcze.

Utrzymanie tych instytucji stanowi nadmierny koszt dla samorządów terytorialnych. Sytuacja ta skłania nas do zapoczątkowania pilnej debaty nad niezbędną reformą strukturalną polskiego systemu edukacji.
Ukończenie szkoły lub uczelni wyższej w coraz mniejszym stopniu gwarantuje znalezienie pracy. Szkoły kształcą rosnącą armię wyedukowanych bezrobotnych, a dyplomy ich ukończenia są często warte mniej niż papier na którym je wydrukowano.
Polsce potrzebne jest przywrócenie systemu szkolnictwa zawodowego – odpowiadającego rosnącemu zapotrzebowaniu rynku oraz reforma programowa systemu szkolnictwa wyższego kształcącego kwalifikowane kadry sfery publicznej, edukacji i gospodarki.
SLD będzie bronić samorządowych szkół publicznych przed likwidacją i komercjalizacją.
Polska szkoła musi przestrzegać zasad tolerancji i różnorodności światopoglądowej. Ocena z religii powinna być umieszczona na odrębnym świadectwie.
Egzamin szkolny może być tylko z wiedzy, a nie z wiary, która wiedzą nie jest.

Po czwarte – gospodarka.
Nowoczesna gospodarka – dla socjalnego państwa.
Zawsze, kiedy rządziliśmy zostawialiśmy gospodarkę w lepszym stanie niż ją zastawaliśmy. To co miało rosnąć rosło, a to co miało spadać malało.
Rósł dochód narodowy i spadało bezrobocie. Przybywało nowych miejsc pracy i zmniejszały się dysproporcje w położeniu obywateli. Malały podatki i rosły dochody budżetowe.
Stąd płynie oczywisty wniosek. Prawica może w Polsce rządzić, ale my lewica musimy najpierw na to zarobić.
W polityce gospodarczej kierujemy się przekonaniem, że człowiek musi być ważniejszy niż rynek, bo gospodarka ma służyć człowiekowi, a nie człowiek gospodarce.
Wolny rynek nie musi być dowolny, a opiekuńczość państwa i gospodarcza dynamika nie są wrogami, lecz naturalnymi sojusznikami.
Wszyscy proporcjonalnie i sprawiedliwie powinni czerpać owoce wzrostu gospodarczego, ale też solidarnie i proporcjonalnie ponosić koszty kryzysu finansowego.
Państwo reformując system gospodarczy, nie zniosło jeszcze wszystkich barier w rozwoju przedsiębiorczości. Zakładanie i likwidowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, powinno być łatwe, tanie i powszechnie dostępne.
Uznajemy, że kapitał założycielski takiej spółki powinien wynosić tylko 1 zł, czas założenia powinien trwać 1 dzień, a koszty nie przekraczać 100 zł.
Konieczna jest zmiana ustawy o podatku VAT polegająca na tym, że odliczenie naliczonego w fakturach zakupu podatku VAT może nastąpić dopiero z chwilą zapłaty za tę fakturę. Obecny system jest przyczyną zadłużania się przedsiębiorstw oraz powstawania zatorów płatniczych. Rekordowe zadłużenie państwa przez rządy prawicy jest faktem. Spłata tego zadłużenia nie powinna odbywać się kosztem najbiedniejszych, na których barki zrzucono jeden z najwyższych podatków VAT w Europie.
Dlatego zgodnie z naszą ankietą postulujemy wprowadzenie trzeciej – 50 procentowej stawki podatku PIT od osób zarabiających najwięcej. Jest uzasadnione ekonomicznie i zgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej.
Jednocześnie uważamy, że dobrą odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze jest obniżenie podatku CIT do 18 %. Zmniejszenie tego podatku da istotny impuls konsumpcyjny i inwestycyjny pobudzający wzrost gospodarczy zwłaszcza wobec perspektyw spadku inwestycji publicznych.
Polska jest jednym z najmniej innowacyjnych państw Europy. Żeby osiągnąć zalecany przez UE poziom finansowania badań i rozwoju niezbędne będzie przyjęcie zasady – przeznaczania na ten cel minimum 1,5% PKB z budżetu państwa.
Proponujemy wprowadzenie systemu dobrowolnych odliczeń co najmniej 1% podatku CIT, który będzie mógł być przeznaczany na dofinansowanie instytutów badawczych i uczelni. Ponadto postulujemy wprowadzenie systemu specjalnych ulg podatkowych dla firm inwestujących w badania i rozwój.
Szanowne Delegatki i Delegaci!
Dla nas polityka nie jest nieustającym wiecem albo happeningiem. Sensem polityki jest budowa Polski silnej i twórczej, bogatej i szanowanej w świecie.
Do tego zmierzał Sojusz Lewicy Demokratycznej, kiedy pozostawał u steru rządów, te same wartości kierują naszym postępowaniem także teraz, gdy jesteśmy w opozycji.
Na tej sali są ludzie, którzy wierzą w swoje możliwości i swoją partię. Spoczywa na nas wielki ciężar odpowiedzialności. Wierzę, że wspólnie dokonamy zmian, które otworzą nowy rozdział w historii polskiej lewicy. Okres zwycięstw i sukcesów.
Jesteśmy najsilniejszą partią lewicową w Polsce, ale nie jedyną. Wiemy o tym, ale też wiemy, że nic dobrego na lewicy nie stanie się obok SLD, lub tym bardziej wbrew SLD.
Polska lewica to nie tylko my, tu i teraz, ale my właśnie czujemy się odpowiedzialni za jej przyszłość. Proponuję, aby w przyszłym roku zorganizować szeroki, nieograniczający się jedynie do środowisk politycznych Kongres Polskiej Lewicy.
Kongres taki mógłby być pierwszym etapem budowania platformy wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
Wynik tych wyborów powinien stworzyć SLD dobry punkt wyjścia do wyborów samorządowych w 2014 roku.
Naszym celem powinno być zdobycie pozycji ważnej siły politycznej w wielkich miastach i miastach prezydenckich i rywalizowanie w II turze wyborów o zwycięstwo w tych miastach. Powinno być także odbudowanie pozycji w sejmikach województw i znacznej części rad powiatów.
Sukces w wyborach do samorządów terytorialnych stworzy przesłanki do powodzenia w wyborach parlamentarnych w 2015 roku i towarzyszących im wyborów prezydenckich.
Czas sprzyja lewicy. Czy będzie sprzyjał nam to zależy w wielkiej części od nas.
Uczyńmy wszystko, aby SLD był nie tylko wspólnotą politycznych dążeń. Aby stał się miejscem wzajemnej życzliwości, przyjaźni i koleżeństwa.
Niech będzie klubem ludzi światłych, którzy rozumieją się nawzajem. Którzy są ze sobą dla przyjemności. Spierają się bez złości. Rywalizują bez niechęci.
Lewica, to nie jest coś przejściowego. Lewicowość, to sens naszego życia, a nie pomysł na kolejny interes.
Lewica była, jest i będzie. Kieruje się przekonaniem, że lepszy świat jest możliwy i że jej zadaniem jest powołać ten świat do istnienia.

Zmieniają się przywódcy, zmieniają się partie, ale zawsze punktem odniesienia jest człowiek.
Nasze myśli kierują się ku tym wszystkich, których los jest dziś zagrożony. Stoimy po stronie wszystkich, których prawicowe rządy wykluczają ze społecznej wspólnoty. Bez względu na to czy są oni wykluczeni ze względów płci, orientacji seksualnej, kwestii ekonomicznych, społecznych czy światopoglądowych. Mówimy – nie jesteście sami. Nie jesteście pozostawieni samym sobie! Jesteśmy z wami!
Naszym wyznacznikiem jest równość!
Równość rozumiana, jako prawo każdego człowieka do szczęścia. Do wybory takiej drogi życiowej i takiego stylu życia, które to szczęście zapewnia. Bez względu na to, jakich dokonuje się wyborów. Bez względu na to, jaką wyznaje się wiarę, jakiej jest się płci i kogo jak się kocha.

Drodzy Przyjaciele.
Polki i Polacy wiele razy licznie głosowali na SLD. Mieliście Panie i Panowie rację głosując na SLD. Dobrze wybieraliście wtedy i możecie wciąż dobrze wybierać. Nie jesteście skazani na władzę prawicy, ani PO, ani PiS. Macie lewicową alternatywa. To Sojusz Lewicy Demokratycznej!

Dodaj komentarz