A jednak są samorządy które chcą budować mieszkania komunalne

A jednak są samorządy które chcą budować mieszkania komunalne (np. Kraków – informacja opublikowana w jednej z gazet)/

Kraków zbuduje 300 mieszkań w ramach PPP

Władze Krakowa planują w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wybudować 300 mieszkań komunalnych. Inwestycję sfinansuje partner prywatny, a miasto w zamian za to wynajmie od niego lokale mieszkalne.

Władze Krakowa rozpoczęły konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnic, na terenie których mają powstać nowe mieszkania komunalne.

Planuje się, że w ramach inwestycji powstaną dwa budynki z co najmniej 300 lokalami mieszkalnymi. Przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jako wkład własny gmina udostępni działki, na terenie których mają powstać budynki. Partner prywatny zapewni finansowanie inwestycji oraz będzie zarządzał lokalami mieszkalnymi
i usługowymi. Po określonym w umowie czasie nieruchomości powrócą do gminy.

Po zakończeniu budowy lokali mieszkalnych, partner prywatny udostępni je miastu na podstawie umowy najmu. Lokale usługowe znajdujące się w budynkach będzie on mógł wynajmować na zasadach komercyjnych miastu lub innym podmiotom.

Dodaj komentarz