Odpowiedź prof. Tadeusza Iwińskiego nauczycielom

Odpowiedź prof. Tadeusza Iwińskiego na pismo nauczycieli szkół podstawowych w Boćwince i Galwieciach w sprawie przekazania szkól Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Szanowni Państwo,

Zapoznałem się z przesłanym mi pismem nauczycieli szkół podstawowych w Boćwince   i Galwieciach w sprawie przekazania szkół Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap”.

W pełni rozumiem, że jest to dla Waszego środowiska kwestia kluczowa i zgadzam się całkowicie       z opinią, iż „celem szkoły nie jest przynoszenie zysków, lecz kształtowanie młodych ludzi…”.

Szczególnie godne ubolewania jest, iż do tej pory władze miasta i gminy nie podjęły z Państwem żadnych rozmów (choć wiem skądinąd-także jako osoba, która wielokrotnie odwiedzała Boćwinkę,         a w niedawnej kampanii wyborczej także Galwiecie -że cała sprawa jest w obiegu publicznym już        od pewnego czasu).

Rozmawiałem dziś telefonicznie z p. burmistrzem Markiem Mirosem. Zapewnił mnie, iż w najbliższy wtorek (25 IV) takie rozmowy odbędą się. Oby udało się wspólnie wypracować rozwiązanie kompromisowe, które przede wszystkim zagwarantuje utrzymanie nauczycielskich miejsc pracy. Podejrzewam, iż władze będą  natomiast dążyły do ograniczenia części zapisów Karty Nauczyciela.

Nie znam wszystkich szczegółów sytuacji szkół podstawowych w Boćwince, Galwieciach i Jabłońskich, ale-rozumiejąc potrzebę restrukturyzacji szkół liczących mniej niż 70 uczniów-warto rozważyć np. wariant pozostawienia Waszych placówek jako FILII  WIĘKSZYCH SZKÓŁ.

W trakcie mego następnego pobytu w powiecie Gołdapskim, chętnie spotkam się z Państwa przedstawicielami.

Z ukłonami i serdecznymi pozdrowieniami,

Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński, Poseł Ziemi Warmińsko-Mazurskiej

Dodaj komentarz