Manifest Partii Europejskich Socjalistów

Przedstawiamy dokument, który wyznacza kierunek działań socjalistów  i socjaldemokratów przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.  Przyjęty w Rzymie manifest stanowi podstawę naszego programu.

Manifest Partii Europejskich Socjalistów. Rzym, 1 marca 2014 (skrócona wersja)

1. Praca, praca, praca. W sytuacji, gdy prawie 27 milionów Europejczyków poszukujących pracy nie może jej znaleźć, a niemal jedna czwarta z nich to ludzie młodzi, wszyscy w PES zgadzamy się, że walka z bezrobociem musi być naszym głównym priorytetem. Tworzenie miejsc pracy będzie nadrzędnym wyznacznikiem wszystkich naszych działań podczas najbliższych pięciu lat.

2. Pobudzanie gospodarki. Polityka sprowadzająca się do oszczędności osłabiła nasze gospodarki, karząc najmniej odpowiedzialnych za spowodowanie kryzysu, nagradzając jednocześnie bezmyślną spekulację. Aby odnowić europejską gospodarkę będziemy inwestować w program mądrej reindustrializacji. Gwarantujemy wsparcie dla innowacji, badań naukowych i szkoleń.

3. Sektor finansowy służący wszystkim Europejczykom. Nie będziemy tolerować polityki „Ból dla ludzi, miliardy dla banków”. Spekulanci nigdy nie uzyskają naszej zgody na grę, w której stawką jest życie milionów Europejczyków. Na ratowanie banków przeznaczono 1,6 biliona euro. Nigdy nie pozwolimy na powtórkę takiej operacji.

4. Europa socjalna. Będziemy walczyć o Europę, która nie zostawia nikogo bez pomocy. Odeprzemy ataki na usługi publiczne: służbę zdrowia, edukację, mieszkalnictwo komunalne. Będziemy gwarantem tego, że wolność gospodarcza nigdy nie podkopie praw socjalnych.

5. Równość i prawa kobiet.  Sens europejskiego obywatelstwa musi być budowany na fundamencie równości. Równość płci jest fundamentem nowoczesnej rodziny. Odnosi się to zarówno do praw ekonomicznych kobiet, jak do praw seksualnych i reprodukcyjnych. PES będzie kontynuował walkę przeciwko wszystkim formom dyskryminacji.

6. Unia różnorodności. Będziemy walczyć o Unię szanującą prawa i obowiązki każdego obywatela. Prawdziwa solidarność między Europejczykami musi objawiać się w skoncentrowanym wysiłku na rzecz wyeliminowania ostatnich przejawów ekstremizmu z naszego kontynentu.

7. Zdrowe i bezpieczne życie. Obywatele Europy zasługują na bezpieczne i zdrowe życie. Zagwarantujemy wszystkim Europejczykom dostęp do bezpiecznej żywności, bezpiecznych produktów oraz pełną ochronę danych osobowych.

8. Demokratyczna Europa. Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej Europejczycy wypowiedzą się na temat tego, kto będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej. Unia Europejska potrzebuje bycia demokratyczną wspólnotą opartą na równości i obywatelskiej partycypacji. Bruksela musi pracować na rzecz obywateli. PES opowiada się za respektowaniem i wzmocnieniem praw rządów narodowych oraz władz regionalnych.

9. Zielona Europa. UE musi ponownie stać się światowym liderem w zakresie ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz walki z zanieczyszczeniami i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W ten sposób ograniczymy zużycie skąpych zasobów naturalnych i umożliwimy obywatelom obniżenie rachunków za energię.

10. Promowanie wartości europejskich na świecie. Unia Europejska musi być orędownikiem uniwersalnych zasad demokracji, pokoju i szacunku dla praw człowieka, w tym praw kobiet i dzieci. Będziemy wspierać ludzi walczących o demokrację, sprawiedliwość społeczną, zwalczających dyskryminację i wszelkie formy zniewolenia na całym świecie.

Dodaj komentarz