Gościliśmy Posła na Sejm RP prof. Tadeusza Iwińskiego

W piątek, 25 kwietnia 2014 r. złożył w Gołdapi poselską wizytę prof. Tadeusz Iwińki, o godzinie 12.00 uczestniczył w kinie KULTURA w uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych naszego Liceum Ogólnokształcącego. W okolicznościowym wystąpieniu Poseł życzył absolwentom bardzo dobrych ocen na egzaminach maturalnych i dostania się na wymarzony kierunek studiów. Podziękował również nauczycielom za przekazanie wiedzy i przygotowanie absolwentów   do dorosłego życia . Miłym akcentem uroczystości było przekazanie przez prof. Tadeusza Iwińskiego stypendium dla wyróżniającego się absolwenta, który chce studiować na Uniwersytecie Warmińsko       -Mazurskim. Przekazane środki w części zabezpieczą uczelniany start .W poprzednich latach prof. Tadeusz Iwiński również pomagał absolwentom gołdapskiego LO.

O godzinie 14.00 w Sali Kompleksu Edukacyjno-Sportowego odbyło się spotkanie Posła ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rozmawiano o pracy w Sejmie, o wydarzeniach politycznych w Polsce i Ukrainie. Poseł Tadeusz Iwiński omówił 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

W nawale zadań związanych z przygotowaniami do wizyty Premiera w Gołdapi Burmistrz znalazł czas i zaprosił Posła na krótką wizytę w Urzędzie.

 

Dodaj komentarz