Brak podstaw do zmiany naszej Konstytucji

25 maja bieżącego roku minęło 20 lat od przeprowadzenia  ogólnonarodowego referendum. Uważamy, że powinniśmy być dumni z obowiązującej Konstytucji, sprawdziła się w trudnych okolicznościach życia mieszkańców naszego Kraju i dała nam podstawy by wstąpić do Unii Europejskiej. Nie jesteśmy przeciwni aktualizacji tego dokumentu, jeżeli są potrzebne zmiany to tylko po konsultacjach społecznych w szerokim znaczeniu  tego stwierdzenia.

W dniach 30 i 31 maja członkowie organizacji przeprowadzili akcję rozdawania egzemplarzy Konstytucji RP z podpisem byłego Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na terenie miasta   i niektórych okolicznych wsi.

Miejmy nadzieję, że politycy PIS-u rządząc Krajem nie zapomną zaglądać do Konstytucji i działać według stanowionego w niej prawa.

Sekretarz RP SLD
Czesław Rawinis

Dodaj komentarz