W powiecie gołdapskim SLD nadal prowadzi statutową działalność

Od jesiennych wyborów parlamentarnych w Sejmie  nie ma  przedstawicieli SLD. W związku z tym Poseł Tadeusz Iwiński  zamknął swoje Biuro w Gołdapi.

Wbrew twierdzeniu partii prawicowych że SLD nie istnieje oświadczamy:

W powiecie gołdapskim nadal prowadzi statutową działalność Sojusz Lewicy Demokratycznej.

02.04.2016 r. odbyło się VI zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wybrano władze i uchwalono Program Wyborczy. Zapraszamy w nasze szeregi naszych mieszkańców, którym drogie są zasady lewicowości i którzy nie godzą się z lansowaną demokracją w wykonaniu prawicy.

Czesław Rawinis

Dodaj komentarz