Podziękowanie

W imieniu Zarządu Powiatowego SLD dziękujemy koleżankom i kolegom, którzy byli naszymi kandydatami w tegorocznych wyborach do Rad Gmin, Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego.  Składamy podziękowanie wyborcom powiatu gołdapskiego, którzy oddali głosy na Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Jednocześnie informujemy, że odcinamy się od oświadczeń polityków, którzy twierdzą o fałszowaniu wyborów. W naszym powiecie wybory samorządowe według nas przeprowadzone zostały właściwie. Burmistrz Gołdapi, Wójtowie sąsiednich Gmin oraz Radni poszczególnych organów samorządowych zostali wybrani w sposób demokratyczny i są oni reprezentantami nas wszystkich. Należą się im gratulacje i życzenia owocnej, skutecznej pracy dla dobra wyborców.

Korzystając z okazji zwracamy się do Kobiet o podjęcie działalności społecznej w Forum Kobiet Lewicy. Organizacja ta powstała w Gołdapi w zeszłym roku, zrzesza w większości członkinie bezpartyjne. Celem działalności Forum jest praca na rzecz równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia.

Zapraszamy  do naszego biura SLD mieszczącego się na ulicy Plac Zwycięstwa 7 II piętro w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 16.00 – 18.00

Przewodnicząca RP SLD w Gołdapi Ewa Jankowska
Sekretarz RP SLD w Gołdapi Czesław Rawinis

Dodaj komentarz