IX Wojewódzka Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

16 lutego 2014 r. w Hotelu „Warmiński” w Olsztynie odbyła się IX Wojewódzka Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W konwencji uczestniczył Sekretarz Generalny SLD Krzysztof Gawkowski i delegacja kandydatów do Podlaskiego SLD na czele z Sekretarzem Bogdanem Budziszem.

Konwencja składała się z dwóch części. W pierwszej, organizacyjnej, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej Władysław Mańkut, przedstawił sprawozdanie z dwuletniej działalności Zarządu Wojewódzkiego i Rady Wojewódzkiej SLD.

Udzielono votum zaufania Zarządowi Wojewódzkiemu SLD i przedstawiono przygotowany przez zespół pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Ryńskiego, dokument pt.: „Społeczeństwo – Praca – Rozwój”. Dokument ten to uwagi programowe Sojuszu Lewicy Demokratycznej do polityki rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 oraz projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Druga część, programowa, to podpisanie „POROZUMIENIA na rzecz przyspieszonego rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Sygnatariuszami porozumienia, obok Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Partii Demokratycznej, stało się kilkanaście organizacji pracowniczych i pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, m.in.:

  • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
  • Związek Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego;
  • Polski Związek Działkowców;
  • Związek Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych;
  • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego;
  • Forum Kobiet Aktywnych;
  • Forum Równych Szans i Praw Kobiet.

Poniżej treść porozumienia:

Zaniepokojeni stanem zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych w województwie warmińsko-mazurskim oraz w trosce o przyszłość naszej małej ojczyzny, postanawiamy zjednoczyć nasze wysiłki na rzecz przyspieszenia rozwoju województwa.

Polityka ostatnich lat ukierunkowana na stymulowanie dalszego rozwoju najsilniejszych i najbogatszych regionów Polski nie może być kontynuowana w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Odejście od zasady zrównoważonego rozwoju kraju spowodowało, iż bogaci jeszcze bardziej się wzbogacili, a biedni zbiednieli, tak dalej być nie może.

Podpisując to porozumienie zwracamy się równocześnie do wszystkich sił społecznych i politycznych województwa o szczególną i rozważną aktywność w działaniach przyspieszających rozwój naszej Małej Ojczyzny.

We wszystkim co czynimy dla wspólnego dobra pamiętajmy o tym, by w polityce rozwoju Człowiek zawsze był stawiany wyżej niż „wolny rynek” a godność i wolność obywatela miała większe znaczenie niż zyski kapitału.

Kolejnym punktem części programowej konwencji była prezentacja kandydatów startujących z listy SLD w zaplanowanych na 25 maja br. wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3, obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. Warto wspomnieć, że była to pierwsza z trzynastu zaplanowanych przez Sojusz inauguracji w stolicach okręgów wyborczych, kampanii do Parlamentu Europejskiego.

Liderem listy wyborczej jest obecny poseł na Sejm RP, członek władz krajowych SLD, Tadeusz Iwiński. Kolejne pozycje na liście zajmują:

2. Małgorzata Anna Bil-Jaruzelska – dyrektor Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim; dziennikarka, działacz społeczny, przewodnicząca Rady Programowej TVP Oddział w Białymstoku,

3. Eugeniusz Czykwin – polityk, dziennikarz, działacz społeczności prawosławnej i mniejszości białoruskiej, poseł na Sejm PRL i RP IX, X, I, IV, V, VI i VII kadencji,

4. Władysław Mańkut – radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej; były wojewoda elbląski i senator,

5. Ilona Kieres-Salamoński – policjantka z ponad dwudziestoletnim stażem, specjalistka w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej,

6. Izabela Agnieszka Piasecka – wiceburmistrz Augustowa,

7. Anna Jesień – lekkoatletka, specjalizująca się w biegu na 400 m przez płotki, olimpijka, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski,

8. Robert Łada – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, samorządowiec,

9. Bożena Topczyłko – pielęgniarka oddziałowa w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach, radna Miasta Suwałki,

10. Bożena Waleria Bagan – wójt Gminy Prostki, były kierownik Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ełku.

Na koniec Konwencji Wojewódzkiej delegaci przyjęli uchwałę programową, której integralną częścią stały się uwagi programowe Sojuszu Lewicy Demokratycznej do polityki rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 oraz projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Marcin Kulasek
Sekretarz W-M Rady Wojewódzkiej SLD


Dodaj komentarz