Gołdapski SLD 3 maja i 8 maja 2013r.

Wzorem lat ubiegłych, w tym roku również zorganizowaliśmy 8 maja obchody Dnia Zwycięstwa. Na nasze zaproszenie odpowiedziało kilkudziesięciu mieszkańców Gołdapi.  W południe zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty przy Pomniku Niepodległości
i Tablicy Pamięci w centrum miasta. Następnie udaliśmy się na Cmentarz Wojenny
w miejscowości Wronki Wielkie, gdzie w zbiorowych mogiłach spoczywa 1433 żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w walkach o nasze miasto w roku 1944 i 1945. Na cmentarz przybył też obywatel Białorusi Aleksandr Martyńczyk, który od 26 lat odwiedza grób swojego starszego brata. Szacunek i słowa uznania dla tego Pana za jego postawę życiową. Zapalone znicze i złożone kwiaty to nasz symboliczny hołd żołnierzom i ludności cywilnej, którzy stracili życie w walce z niemieckimi wojskami w czasie II wojny światowej w Europie. O tych pełnych grozy latach nigdy nie powinno się zapominać.

Na zakończenie uroczystości, Pan ppłk Tadeusz Pasternak omówił szlak bojowy w czasie II wojny światowej 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, który w dniu 07.05 2013 r. obchodził Święto Pułku.

Za przygotowanie i udział w obchodach Dnia Zwycięstwa serdecznie dziękujemy:

  • Dowództwu JW 4808 w Gołdapi;
  • Panu ppłk Tadeuszowi Pasternakowi;
  • Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego;
  • Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
  • Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
  • Członkom kół środowiskowych gołdapskiego SLD;
  • Mieszkańcom miasta biorącym udział w obchodach;
  • Lokalnym środkom masowego przekazu;

Dnia 3 maja 2013 r. w  Święto Niepodległości nasza delegacja uczestniczyła w obchodach organizowanych przez władze samorządowe, m.in. złożyliśmy kwiaty przy Pomniku Niepodległości na Placu Zwycięstwa w Gołdapi.

W imieniu Zarządu Powiatowego SLD w Gołdapi
Przewodnicząca Ewa Jankowska
Sekretarz Czesław Rawinis


Dodaj komentarz