Budżet 2012

Zapoznając się z budżetem przyjętym przez Radę Miejską na rok 2012 chcieliśmy dowiedzieć się czy jest możliwa realizacja naszych wniosków złożonych kilka lat temu. Przykładem niech będzie rozpoczęcie gminnego budownictwa mieszkaniowego. Wiele zadań i zaplanowane na nie                               w większości symboliczne pieniądze  mówią, że jest to budżet improwizowany i nie jest to realizacja planów, które powinno przyczynić do poprawy życia mieszkańców miasta. Ze względu na posiadane środki finansowe  należało wcześniej decydować jaka inwestycja potrzebna jest mieszkańcom dzisiaj a jaka musi poczekać na następne lata. Nie zawsze tak planowano i realizowano. Nic więc dziwnego ze planowany dług gminy przekroczy 40 mln , a więc dług publiczny przekroczy 50% planowanych wykonanych dochodów. Przypominamy, że dług jesienią  2010 roku ( przed wyborami) stanowił wartość 37% – wypowiedź  Burmistrza w Radio 5. Zapowiadano, że budżet gminy 2012 będzie budżetem oszczędnościowym, tak nie jest. Właściwie cięcia oszczędnościowe poczyniono w oświacie. Jaka to oszczędność jak na promocje miasta zaplanowano 610 tys. zł kto będzie decydował o wydaniu tych pieniędzy i gdzie one znajdą zastosowanie?

Uważamy ,że  w kwotach zaplanowanych w budżecie  należy umieścić tzw. „opisówki”, byłby bardziej czytelny i zrozumiały.

Przykład: od kilku lat planuje się ogromne środki na cmentarze, gdyby był opis to widzielibyśmy na co przeznaczy się tak ogromne pieniądze i co będzie budowane. Wtedy pytania byłyby zbędne. Obawiamy się realizacji bieżącego budżetu, aby nie zachodziła potrzeba zaciągania kolejnych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych. To znowu obciąży budżet na kolejne lata i kredyty niestety będą je spłacać nasi następcy. Jak zauważyliśmy nie tylko my jako wnioskodawcy mamy problem z realizacją wniosków. Radni miejscy zgłaszali wnioski do projektu budżetu, to właśnie oni wiedzą najlepiej jakie są potrzeby. Środki na realizację wniosków były ograniczane, ale odnosi się wrażenie że dzielenie pieniędzy przebiegało według zasady : swoim i po uważaniu.

Wracając do naszego wniosku w sprawie rozpoczęcia budownictwa gminnego – temat ten jest wyciszany, całe szczęście, że są radni , którzy okresowo upominają się o budowę mieszkań socjalnych. Przypominamy, że budownictwo( komunalne, socjalne. TBS) to zadanie własne gminy wynikające           z Ustawy Samorządowej.

Nie wszystkich młodych ludzi stać na zakup mieszkania lub budowę własnego. Wiemy doskonale, że musi toczyć się walka o spłatę kredytów przez gminę, wiemy równie, że przy działaniach oszczędnościowych jest możliwe wybudowanie raz na 20 lat jednego budynku  z mieszkaniami komunalnymi. Wszystkie samorządy mają kłopoty finansowe, ale w sąsiednich miastach budownictwo gminne rozwija się.

Dodaj komentarz