Magdalena Ogórek – Najważniejsze punkty programu

Proponuję gospodarkę rynkową, więcej wolności dla obywateli oraz socjalne państwo.

Chcę stworzyć system poręczeń i ubezpieczeń dla młodych ludzi, by nie bali się realizować własnych pomysłów z uwagi na zagmatwane i niespójne prawo, by łatwiej mogli pozyskać kredyty na mieszkania. Chcę naprawy systemu szkolnictwa w kierunku uzgodnionym z potrzebami rynku, gdyż dzisiejsze dyplomy nie gwarantują pracy i młodzież emigruje.

Proponuję, by dochody obywateli do 20 tys. złotych były całkowicie wolne od podatku. To znaczy: zabieramy władzy decyzję co jest ważniejsze dla obywatela, jedzenie i leki, czy pomalowany chodnik.

Musimy uwolnić i rozwinąć przedsiębiorczość przez napisanie od nowa prawa podatkowego i obniżenie podatku do 15 %.

Chcę powołać komisję kodyfikacyjną do naprawienia, a tam gdzie to konieczne, napisania od nowa naszego prawa, bo obecne cofa Polskę i niszczy obywatelom życie.

Walczę o równouprawnienie kobiet i likwidację nierówności społecznych.

Chcę więcej wolności w sprawach światopoglądowych dla obywateli. Urzędnik, jakim jest Prezydent, nie ma moralnego prawa decydować w sprawach światopoglądowych za Polaków.

Musimy zażegnać widmo wojny oraz doprowadzić do zniesienia embarga na nasze produkty przez zmianę polityki wschodniej. Ważne są rozmowy z wszystkimi sąsiadami, w tym z Rosją.

Dodaj komentarz