Czy biedny zawsze musi być biedny?

Obowiązująca Ustawa tzw. „janosikowe” zobowiązująca bogate gminy , miasta i powiaty do dokonywania wpłat do budżetu na rzecz biedniejszych samorządów w szczególności wschodnich rejonów kraju jest według mnie społecznie sprawiedliwe. Wszelkie próby bogatszych samorządów o zmniejszenie lub likwidację „janosikowego” to brak zrozumienia sytuacji społeczno-ekonomicznej biednych rejonów i myślenie tylko o sobie.  Należy                 w większym stopniu sprawdzać na jakie cele przeznaczają otrzymane pieniądze biedne samorządy, nie mogą one być przejadane. Unia Europejska zmusza swe kraje do powstania inwestycji w odnawialne źródła energii.

Obecne odnawialne źródła energii zaspakajają           w małym stopniu zbyt małym, zapotrzebowanie na energię. Należy dbać o środowisko naturalne, czystość powietrza przy naszym węglowym wytwarzaniu energii to problem naszego społeczeństwa. Biedne powiaty wykorzystują możliwość pozyskania inwestycji          w odnawialne źródła energii. W naszej gminie pracuje kilkanaście elektrowni wiatrowych, podatki od nieruchomości to prawie 2 mln zł za rok ubiegły. Jako biedna Gmina otrzymujemy „janosikowe” w wysokości przeszło 6 mln zł. Przy naszym skromnym budżecie są to środki bardzo duże. Minister Finansów jednak nie pozwoli abyśmy byli trochę bogatsi.  Podatki           z elektrowni wiatrowych wpłyną do budżetu miasta ,ale pieniędzy od bogatszych samorządów wpłynie do nas mniej, prawie o tyle ile wynoszą wpływy od elektrowni. Mówiąc krótko, macie wiatraki to i mniej dostajecie pieniędzy. Należy zapytać a co z „janosikowym” wyrównywaniem szans rozwojowych poszczególnych rejonów kraju?. Rząd i Sejm tego problemu nie widzi, czy nie chce widzieć. Czy biedny zawsze musi być biedny? Według mnie podjęte działania Ministra Finansów są społecznie niesprawiedliwe.

Cz. Rawinis
Sekretarz RP SLD w Gołdapi

Dodaj komentarz