Niech inni oszczędzają tylko nie my…

W samorządowej  kampanii wyborczej 2010 gołdapski SLD zwracał uwagę na pogarszający się stan finansów gminy – wzrastało zadłużenie. Burmistrz Marek Miros zaprzeczył tym twierdzeniom w Radio 5 mówiąc, że dług gminy w stosunku do dochodów wynosił 37% i  kondycja finansowa gminy jest dobra. Nagle po wyborach władze miasta postanowiły, że trzeba oszczędzać, a właściwie ciąć wydatki, o czym wcześniej nie było mowy. Czy to jest wiarygodne? Na sesji Rady Miejskiej 29 stycznia 2013 r czterech radnych szukało oszczędności na polu swej samorządowej pracy. Zaproponowano zmniejszenie liczby komisji działających w Radzie Miejskiej, ponieważ i tak odbywają one wspólne posiedzenia. Będzie wtedy mniej przewodniczących i wiceprzewodniczących, będą oszczędności.

Zaproponowano również obniżenie do poziomu diety szeregowego radnego  uposażeń dla wszystkich sześciu wiceprzewodniczących komisji stałych i obu wiceprzewodniczących Rady. Jeden z wnioskodawców sam jest wiceprzewodniczącym komisji i według niego Statut Rady Miasta nie zawiera żadnych dodatkowych  obowiązków dla wiceprzewodniczących, których wykonywanie uzasadniałoby wypłacanie wyższej diety.  Lepszego argumentu nie trzeba szukać. Sądziłem, że Pan Burmistrz znalazł poparcie w działaniach oszczędnościowych, jednak odpowiedź była zupełnie inna. Pan Burmistrz zaapelował do radnych o odrzucenie tych wniosków. 100 tysięcy zł, które ewentualnie zostałyby w kasie miasta po przeprowadzonych zmianach  wg burmistrza nic nie znaczy w budżecie miasta. Propozycje upadły, bo upaść musiały. Koalicja radnych decydentów nie chce żadnych zmian. Niech inni oszczędzają.

Inna propozycja zgłoszona przez tych czterech radnych również nie znalazła poparcia. Zaproponowali oni aby członkowie komisji działających w Radzie Miejskiej sami  wybierali przewodniczącego spośród swojego grona i  żeby nie było tak, że 21-osobowa Rada Miejska, a właściwie koalicja radnych decydentów, decyduje kto będzie przewodniczącym w kilkuosobowej komisji. Pełna wolność i demokracja – przerażające!

Czesław Rawinis

Gołdap, dn. 01.02.2013 r.

Dodaj komentarz