Informacja OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zostało poinformowane przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, że na skutek wniosku OPZZ zostało wszczęte postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP  podniesienia  wieku  emerytalnego  do  67 roku życia.

Ogólnopolskie  Porozumienie  Związków  Zawodowych,  jako  pierwsza centrala związkowa, złożyło wniosek w tej sprawie w dniu 8 sierpnia 2012 r.

Wniosek OPZZ został połączony z dwoma innymi wnioskami i otrzymał sygnaturę akt K 46/12.

Sekretarz Prasowy OPZZ Grzegorz Ilka

Dodaj komentarz