V Zjazd Powiatowy SLD

Zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w gołdapskim SLD, w lutym odbyły się zebrania w  5 kołach i wybrano Przewodniczących.

10 marca 2012 obradował  V Zjazd Powiatowy SLD. Był to odbywający się co cztery lata zjazd sprawozdawczo – wyborczy. W zjeździe udział wzięli członkowie partii oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm prof. Tadeusz Iwiński i Sekretarz Rady Wojewódzkiej Marcin Kulasek. Zjazd dokonał podsumowania cztero letniej kadencji oraz wypracował główne kierunki działania na najbliższe cztery lata.

Główne zadania każdego członka  partii to między innymi praca na rzecz odzyskiwania zaufania społeczeństwa, a szczególnie tych sympatyków SLD, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych nie poszli do lokali wyborczych.

Wybrano nowe władze powiatowe SLD: Przewodnicząca – Ewa Jankowska, Sekretarz – Czesław Rawinis, członkowie Rady Powiatowej : Chmielewski Marian, Kalinowski Marek, Kiszkorno Józef, Ratomski Piotr, Skrzypkowska Halina, Waluk Wanda, Wronowski Tomasz.

W skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej: Marcin Liskowicz, Wojciech Oberszt, Wincenty Perko.

Wybrano dwóch członków Rady Wojewódzkiej SLD w osobach Ewa Jankowska i Czesław Rawinis, a delegatami na Zjazd Wojewódzki są Robert Latawski i Paweł Piwnicki.

Kongres Sojuszu Lewicy Demokratycznej odbędzie się 28 kwietnia 2012 roku Przewodniczący partii zostanie wybrany w wyborach powszechnych przez wszystkich członków partii poprzez internet lub korespondencyjnie.

Dodaj komentarz