Archiwum z miesiąca Listopad 2012

Wiec pod hasłem „Razem dla Europy, przeciw faszyzmowi”

Sojusz Lewicy Demokratycznej i Ruch Palikota organizują wspólnie sobotni wiec pod hasłem „ Razem dla Europy, przeciw faszyzmowi”. To odpowiedź na to co działo się w niedzielę podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Marsz Niepodległości zorganizowały Młodzież Wszechpolska  i Obóz Narodowo – Radykalny . Robert Winnicki, który stoi na czele MW zapowiedział wówczas tworzenie Ruchu Narodowego oraz obalenie republiki Okrągłego Stołu.

Czytaj dalej

Uchwalony przez Radę Miejską w Gołdapi 29.10.2012 r. podział Gminy na okręgi Wyborcze jest społecznie niesprawiedliwy

W dniu 29.10.2012 r. Rada Miejska zatwierdziła podział Gminy na jednomandatowe  okręgi wyborcze w przyszłych wyborach samorządowych.

Gołdapski Sojusz Lewicy Demokratycznej wziął udział we wcześniej ogłoszonych konsultacjach społecznych. Konsultacje te  były mało nagłośnione, informacja na internetowej  stronie Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego uważamy, że to za mało. Wpłynęły tylko  trzy formularze konsultacji i to dowód skromnej wiedzy mieszkańców w omawianym temacie. Konsultacje według nas nie spełniły swojej roli, bo i spełnić nie mogły ponieważ zostały ogłoszone zbyt późno( władze Gminy miały na to kilkanaście miesięcy) i trwały zbyt krótko w dniach 02.10 – 15.10.2012.

Czytaj dalej

Stanowisko OPZZ w sprawie prac dotyczących zmian w prawie pracy

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest gotowe do rozmów dotyczących zmian w przepisach prawa pracy jeżeli:

•   zagwarantują pracownikom lepsze godzenie życia osobistego z zawodowym,

•   dadzą możliwość autonomicznego dostosowania norm prawnych do specyfiki danego zakładu pracy w drodze ponadzakładowych lub zakładowych układów zbiorowych pracy.

Czytaj dalej

Nowa strategia dla Polski – Rozwój zamiast stagnacji

Stan polskiej gospodarki

Rząd zajmuje się obsługą kryzysu, a nie walką z kryzysem.

Skutki:

•Gasnący wzrost gospodarczy – 2,2 proc. PKB w projekcie przyszłorocznego budżetu.

•Narastające bezrobocie do 13 proc. – ponad 2 mln osób bez pracy.

•Malejąca dynamika inwestycji.

Czytaj dalej