Archiwum z miesiąca Marzec 2012

Sejmik Kobiet Lewicy w Warszawie – 2012-03-04

Pięć tysięcy kobiet a w tym 13-osobowa delegacja kobiet z powiatu gołdapskiego przyjechało w niedzielę do Warszawy na zorganizowany przez SLD Sejmik Kobiet Lewicy. Główny temat: przemoc wobec kobiet. – Zwalczanie przemocy wobec kobiet jest podstawowym obowiązkiem państwa i każdego obywatela.  Dziś wysyłamy jasny sygnał, tym wszystkim kobietom, które dotyka przemoc: nie jesteście same!” – mówił w Sali Kongresowej szef SLD Leszek Miller. I dodał: – Przemoc wobec kobiet niekoniecznie ma twarz brutalnego prostaka. Bywa, że ma twarz biznesmena, polityka, albo rumianą i dobrotliwą twarz proboszcza. Miller powiedział, że przemoc dotyczy kobiet w każdym wieku, niezależnie od wykształcenia, dochodów, pozycji społecznej. Jak mówił, są one bite, gwałcone, molestowane, padają ofiarą wykorzystania i handlu ludźmi, często nie mają dokąd uciec i nie mają środków, by się skutecznie bronić.

Szef Sojuszu przypomniał także, że rząd Hanny Suchockiej usunął 8 marca z wykazu świąt państwowych. SLD chce je przywrócić. Dlatego przed kilkoma dniami klub Sojuszu złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.
Uczestniczki obrad uczciły minutą ciszy ofiary katastrofy kolejowej pod Szczekocinami.

Głos zabrała także żona lidera Sojuszu Aleksandra Miller. – Nikt nam, kobietom nie ofiarował praw, które mamy i którymi się cieszymy. Wywalczyłyśmy je same. Musimy ich strzec i dbać o nie każdego dnia i w każdym miejscu – mówiła.

Po przemówieniu Leszek Miller uklęknął i podarował żonie goździka. – Dam ten kwiat kobiecie, którą kocham – wyznał.

W debacie wzięły udział m.in. Joanna Senyszyn, Paulina Piechna-Więckiewicz, Lidia Geringer de Oedenberg.

Na zakończenie dyskusji Sejmik uchwali trzy apele. Pierwszy – o ustanowienie 2014 roku Europejskim Rokiem Zwalczania Przemocy wobec Kobiet. Drugi – o 1 mln podpisów pod żądaniem ustanowienia dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet. Trzeci – o podpisanie i ratyfikację przez Polskę konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet                     i przemocy domowej z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Podczas trwania imprezy w Sali Kongresowej, ponad 500 kobiet spotkało się także w Sejmie. Tam głównym tematem debaty był wiek emerytalny kobiet.

W internecie powstała też specjalna strona www.sejmikkobietlewicy.pl, na której udostępniane będą wszelkie inicjatywy SLD wobec kobiet oraz numery kontaktowe, gdzie kobiety mogą szukać pomocy.

Lider Sojusz zapowiedział, że jego partia będzie zabiegała o to, aby nie zapomniano o dramacie kobiet wobec, których stosowana jest przemoc i uruchomi różne formy pomocy. „Chcemy, aby w każdym strukturach SLD powstały grupy, które będą śledzić rozwój tego zjawiska, patologii, udzielać pomocy prawnej i skutecznie przeciwdziałać przemocy” – dodał.

Zapowiedział również, że kiedy będzie tworzył kolejny rząd, to znajdzie się w nim połowa kobiet i połowa mężczyzn.

Wybory w Sojuszu Lewicy Demokratycznej

25 lutego w Olsztynie odbyło się spotkanie Przewodniczącego SLD Leszka Millera z przedstawicielami Zarządów Powiatowych i Przewodniczących Kół  z  Wojewódzkiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Omówiono aktualną sytuację polityczną w Polsce oraz działalność SLD w procesie odzyskiwania zaufania wśród mieszkańców .

Podczas spotkania zbierano podpisy pod wnioskiem o referendum  w sprawie reformy emerytalnej. W  ewentualnym referendum SLD chciałoby zadać dwa pytania:

Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn

Czy jesteś za propozycją przejścia na emeryturę kobiet po 35 latach pracy, a mężczyzn po 40 latach.. Chcemy aby to staż pracy a nie wiek decydował o przejściu na emeryturę.

W spotkaniu uczestniczyła delegacja gołdapskiego SLD.  Zapraszamy mieszkańców  naszego powiatu do  złożenia  podpisu pod wnioskiem o referendum  w Biurze SLD  w Gołdapi ul .Plac Zwycięstwa 7/1            w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach  9.00 – 12.00.

W SLD trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza, obecnie odbywają się zebrania w kołach,  10 marca odbędzie się V Zjazd Powiatowy SLD, później odbędzie się Zjazd Wojewódzki SLD.V Kongres odbędzie się w Warszawie w dniu 28 kwietnia.

Wyboru nowego Przewodniczącego SLD dokonają wszyscy członkowie partii  w wyborach powszechnych  za pośrednictwem  poczty lub internetu.

Stanowisko Zarządu Powiatowego SLD w Gołdapi

Stanowisko Zarządu Powiatowego SLD w Gołdapi

  • w sprawie zamiaru przekazania trzech szkół wiejskich pod Fundację Rozwoju Regionu Gołdap.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dowiedzieliśmy się o zamiarze przekazania szkół podstawowych w Galwieciach, Boćwince i Jabłońskich pod Fundację Rozwoju Regionu Gołdap. Wcześniej nie było żadnych konsultacji społecznych, zapomniano o rodzicach i nauczycielach. Przeciwstawiamy się temu zamiarowi. Nauczyciele mogą obawiać się o swoją pracę, a o awansie zawodowym mogą zapomnieć. Nasze władze zapewniały mieszkańców o dobrej kondycji finansowej gminy. Prawda widocznie jest inna. Przekazanie szkół pod kierownictwo Fundacji oszczędności nie przyniesie. Udzielamy wsparcia Związkowi Nauczycielstwa Polskiego w Gołdapi w przeciwstawianiu się temu zamiarowi. Namawiamy do liczenia się z opinią Związku i dialogu społecznego. Należy wspólnie znaleźć lepsze rozwiązanie. Szkoły liczące mniej niż 70 uczniów powinny być restrukturyzowane, ale nie w taki sposób. Lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie tych szkół jako filii szkół większych np. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi –  Filia w Jabłońskich Szkoła Podstawowa Nr 2  – Filia w Galwieciach i Szkoła Podstawowa w Grabowie – Filia w Boćwince. Sugerujemy również rozważenie możliwość prowadzenia szkół pod egidą stowarzyszenia nauczycieli i rodziców.

  • w sprawie sprzedaży gminnych mieszkań

Władze miasta na podstawie Ustawy Samorządowej winni wykonywać zadanie własne – budownictwo socjalne i komunalne. Wnioski o rozpoczęcie budowy mieszkań do władz składamy od 8 lat i składać będziemy nadal. Niestety nie jest to brane pod uwagę. Władze miasta zamiast budować mieszkania i przekazywać potrzebującym, będącym w trudnej sytuacji życiowej młodym małżeństwom,  sprzedają gminne mieszkania. Prawdopodobnie te mieszkania wymagają remontu, a więc pieniędzy. Uważamy, że miasto nie musi ponosić kosztów remontu, przyszli najemcy sami je wyremontują. Stanowczo przeciwstawiamy się sprzedaży mieszkań  znajdujących się w zasobach Urzędu Miejskiego w  Gołdapi.

Czesław Rawinis

Gołdap, dnia 02.03.2012 r.

Po Kongresie SLD – program ważniejszy od personaliów (winien być!)

Henryk Sienkiewicz mawiał, że „Państwa są jak dywany-potrzebują od czasu do czasu przetrzepania”. Ta maksyma odnosi się bez wątpienia i do innych struktur, w tym partii politycznych. Jeśli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, to był on „przetrzepywany” kilka razy, a nierzadko sam za to odpowiadał. Nie zawsze bowiem (a z pewnością nie zawsze w porę) wyciągaliśmy wnioski z popełnianych błędów. Po największej naszej porażce wyborczej, w wyborach parlamentarnych z października 2011r., przyszedł czas na odzyskiwanie utraconego zaufania, co jest zawsze wyjątkowym wyzwaniem, gdyż traci się je łatwo, zaś odzyskuje powoli. Ten proces, w co wierzę, zaczął się od Krajowej Konwencji SLD w grudniu b.r., ale wymaga mozolnej kontynuacji. Jego efektem powinny stać się konsolidacja oraz stabilizacja socjaldemokratycznej formacji. Czytaj dalej