Archiwum z miesiąca Luty 2012

Apel SLD o odrzucenie umowy ACTA w parlamencie

1.      Stało się. Polski rząd podpisał umowę ACTA. Mimo protestów, mimo braku szerokich konsultacji społecznych rząd Donalda Tuska postąpił wbrew opinii publicznej. Nie wszystkie kraje podpisały tę umowę, więc można było tego nie robić. Na jej nie podpisanie zdecydowały się takie państwa jak Cypr, Estonia, Niemcy, Słowacja czy Holandia.

2.      Nie wszystko jednak stracone. Teraz czas na ratyfikacje tej umowy w polskim parlamencie. Podpisanie umowy międzynarodowej nie oznacza bowiem jej automatycznego wejścia w życie. Umowa musi jeszcze być ratyfikowana w Sejmie.

3.      Od początku stanowisko SLD w sprawie ACTA jest konsekwentne: jesteśmy przeciwni ograniczaniu praw i swobód obywatelskich w Internecie.

Przypomnę kto jak głosował 24 listopada 2010 roku w Parlamencie Europejskim nad rezolucją krytykującą tryb prac nad porozumieniem ACTA. Rezolucja zawierała propozycje poprawek, które miały sprawić, że ACTA byłoby do zaakceptowania z punktu widzenia ochrony praw i wolności człowieka. Spośród Polaków przeciwko byli jedynie posłowie SLD. Posłowie PO, PiS i PSL głosowali de facto za tą umową.

4.      Dlatego apelujemy do Platformy Obywatelskiej o zmianę stanowiska. Pokażcie, że jesteście po stronie wolności w Internecie, a nie po stronie ograniczeń i zakazów. Nawet PiS w tej sprawie dokonał autorefleksji i zmienił swoje stanowisko. Nie stójcie tam gdzie stał Jarosław Kaczyński. Zwracamy się do wszystkich sił politycznych w parlamencie o odrzucenie tej umowy międzynarodowej. Wspólnymi siłami obalmy prawo, które już przed jego wprowadzeniem, nie jest akceptowane społecznie.

Stanowisko Delegacji Polskiej w grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim w sprawie porozumienia ACTA

Delegacja Polska w grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D) w Parlamencie Europejskim wyraża swój sprzeciw wobec porozumienia Anti-Counterfeiting Trade Agreemen (ACTA).

Podtrzymujemy oburzenie wobec trybu wypracowywania porozumienia ACTA. Przypominamy, że już w rezolucji z dnia 10 marca 2010 roku Parlament Europejski wyraził swoje zaniepokojenie  brakiem przejrzystości procesu prowadzenia negocjacji ACTA. Ubolewamy, że stanowisko Parlamentu Europejskiego zostało zignorowane. Najlepszym dowodem na poparcie tej tezy są okoliczności podjęcia decyzji o podpisaniu porozumienia ACTA na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 15 grudnia 2011 roku.

Porozumienie ACTA uznajemy za jednostronne, stawiające interesy wielkich korporacji medialnych ponad interes obywateli i ich prawo do dostępu do kultury. W obecnej formie porozumienie ACTA jest dla nas niemożliwe do zaakceptowania.

Dlatego Delegacja Polska w grupie S&D deklaruje głosowanie w Parlamencie Europejskim przeciwko ACTA. Apelujemy do wszystkich polskich Europosłów o przyłączenie się do tego stanowiska i złożenie analogicznych deklaracji.

Jeśli jednak w Parlamencie powstanie polityczna większość popierająca porozumienie ACTA deklarujemy poparcie dla starań zmierzających do zaskarżenia ACTA do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Ubolewamy nad faktem, że rząd przyjął uchwałę upoważniającą do podpisania porozumienia ACTA bez przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych. Jednocześnie apelujemy do premiera Donalda Tuska o naprawienie tego błędu i nie podpisywanie upoważnienia do podpisania porozumienia ACTA.

Delegacja Polska S&D w składzie: Lidia Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Wojciech Olejniczak, Joanna Senyszyn, Marek Siwiec, Janusz Zemke

Stanowisko SLD w sprawie przebiegu Sesji Rady Miejskiej w dniu 31.01.2012r.

Przebieg nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 31.01.2012r. zwołanej na wniosek Burmistrza budzi nasze zażenowanie. Przedstawianie na forum publicznym przez Pana Burmistrza prywatnej korespondencji miedzy członkami PO dotyczącej zbyt wysokich nakładów na promocję gminy  oraz „atakowanie” za ten fakt Radnego Przystawskiego jest niestosowne.

Nie chce się wierzyć……, że doszło tu do kontroli prywatnej korespondencji. Takie sprawy nie powinny być poruszane na forum publicznym.

Dziwi zachowanie Przewodniczącego Rady Miejskiej, który w ogóle dopuścił do poruszenia tego tematu na Sesji Rady oraz niepotrzebnej dyskusji.

W ocenie SLD postawa Radnego PO Pana Przystawskiego jest dziwna i niezrozumiała. Z jednej strony w samych superlatywach ocenia budżet i głosuje za jego przyjęciem, po tym w korespondencji między członkami PO neguje jego zapisy, które sam zaakceptował.

Prosimy Pana Burmistrza oraz Radnych o zajęcie się rzeczywistymi potrzebami gminy a nie szukania „tematów zastępczych”.

Przydałoby się przypomnieć sobie treści wydawnictwa: „ABC Samorządu Gminnego”, zwłaszcza rozdz. X: „Etyka w samorządzie” .

Mieszkańcy gminy doskonale zdają sobie sprawę z tego, co zostało zrobione przez Pana Burmistrza dla gminy w poszczególnych okresach rządzenia. Ciągłe przypominanie dla opinii publicznej tych samych zasług jest zbędne.

Należałoby skoncentrować się na potrzebach jakie są obecnie niezbędne  mieszkańcom  np.             w służbie  zdrowia, bezpieczeństwie publicznym, drogownictwie itp.

Ewa Jankowska, Przewodnicząca Zarządu Rady Powiatowej SLD